"เมืองการค้าและการท่องเที่ยวชายโขง ณ ประตูตะวันออก สู่อินโดจีน" HTTP://WWW.MUKDAHAN.GO.TH
จังหวัดมุกดาหาร
 
<< กลับหน้าแรก
 
 

นายเพิ่มศักดิ์ ฉวีรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 1/2561


วันที่ 14 ส.ค.2561 เวลา 11.00 น. ดร.ไพฑูรย์ รักษ์ประเทศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้นายเพิ่มศักดิ์ ฉวีรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัด มุกดาหาร ครั้งที่ 1/2561เพื่อการจัดทำแผนปฏิบัติการและดำเนินการตามแผนงานยุทธศาสตร์การคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ.2561 โดยมีพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมุกดาหาร ผู้แทนนายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร ผอ.ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดมุกดาหาร ยุติธรรมจังหวัดมุกดาหาร จัดหางานจังหวัดมุกดาหาร ผู้แทนแรงงานจังหวัดมุกดาหาร ผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมดอกช้างน้าว ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร
 
ประเภทข่าว :: ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
วันที่ 15 ส.ค. 2561
เวลา 10:26:48 น.
จัดทำโดยกลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร
อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 49000 โทรศัพท์/โทรสาร 042 611 330 E-mail : mukdahan_poc@hotmail.com , webmaster@mukdahan.go.th