"เมืองการค้าและการท่องเที่ยวชายโขง ณ ประตูตะวันออก สู่อินโดจีน" HTTP://WWW.MUKDAHAN.GO.TH
จังหวัดมุกดาหาร
 
<< กลับหน้าแรก
 
 

นายปานทอง สระคูพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานเปิดการประชุมปรึกษาหารือเชิงนโยบายระหว่างภาคธุรกิจและภาครัฐบาล


วันที่ 8 ส.ค. 2561 เวลา 09.00 น.ดร.ไพทูรย์ รักษ์ประเทศ ผวจ.มุกดาหาร มอบหมายให้นายปานทอง สระคูพันธ์ รอง ผวจ.มุกดาหาร เป็นประธานเปิดการประชุมปรึกษาหารือเชิงนโยบายระหว่างภาคธุรกิจและภาครัฐบาล ในหัวข้อ "การส่งเสริมอำนวยความสะดวกทางการค้าชายแดนตามแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก ( East-West Economic Corridor: EWEC)จังหวัดกวางตรี - มุกดาหาร - สะหวันนะเขต " โดยมีผู้เข้าร่วมจากภาครัฐ และภาคเอกชนจังหวัดกวางตรี สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ,แขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว, หอการค้าจังหวัดมุกดาหาร และผู้แทนสถาบันฯลุ่มน้ำโขง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ โรงแรมริเวอร์ซิตี้ จังหวัดมุกดาหาร
 
ประเภทข่าว :: ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
วันที่ 08 ส.ค. 2561
เวลา 14:53:24 น.
จัดทำโดยกลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร
อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 49000 โทรศัพท์/โทรสาร 042 611 330 E-mail : mukdahan_poc@hotmail.com , webmaster@mukdahan.go.th