"เมืองการค้าและการท่องเที่ยวชายโขง ณ ประตูตะวันออก สู่อินโดจีน" HTTP://WWW.MUKDAHAN.GO.TH
จังหวัดมุกดาหาร
 
<< กลับหน้าแรก
 
 

นายเพิ่มศักดิ์ ฉวีรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธีมอบบ้านในโครงการ "บ้านสร้างสุข มุกดาหาร 36 ปี"


วันที่ 7 ส.ค.2561 เวลา 14.30 น. และ 15.00 น. ตามลำดับ ดร.ไพฑูรย์ รักษ์ประเทศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้นายเพิ่มศักดิ์ ฉวีรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธีมอบบ้านในโครงการ "บ้านสร้างสุข มุกดาหาร 36 ปี" เพื่อมอบบ้านแก่ผู้ยากไร้ในจังหวัดมุกดาหาร รายนายอรุณ บุปผา บ้านเลขที่ 53 บ้านเรืองเจริญ หมู่ที่ 12 ตำบลนิคมคำสร้อย อำเภอนิคมคำสร้อย และรายนางสั้น ทวีโคตร บ้านเลขที่ 32 บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 3 ตำบลนิคมคำสร้อย อำเภอนิคมคำสร้อย โดยความร่วมมือระหว่าง ภาครัฐและภาคเอกชน โดยจัดขึ้นเพื่อเป็นหนึ่งใน กิจกรรม 36 ปี จังหวัดมุกดาหาร
 
ประเภทข่าว :: ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
วันที่ 08 ส.ค. 2561
เวลา 10:10:31 น.
จัดทำโดยกลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร
อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 49000 โทรศัพท์/โทรสาร 042 611 330 E-mail : mukdahan_poc@hotmail.com , webmaster@mukdahan.go.th