"เมืองการค้าและการท่องเที่ยวชายโขง ณ ประตูตะวันออก สู่อินโดจีน" HTTP://WWW.MUKDAHAN.GO.TH
จังหวัดมุกดาหาร
 
<< กลับหน้าแรก
 
 

นายเพิ่มศักดิ์ ฉวีรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานพิธีเปิดการปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดมุกดาหาร


วันที่4 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 น.ดร.ไพฑูรย์ รักษ์ประเทศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร มอบนายเพิ่มศักดิ์ ฉวีรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานพิธีเปิดการปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดมุกดาหาร เนื่องในวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี โดยมีนายชัยวัฒน์ ชัยเวชพิสิฐ นายอำเภอนิคมคำสร้อย นายธัชชัย ใจคง รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหารและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมเปิดพิธีฯ ณ วัดบ้านน้ำเที่ยง หมู่ที่ 5 ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร
 
ประเภทข่าว :: ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
วันที่ 05 ก.ค. 2561
เวลา 08:54:57 น.
จัดทำโดยกลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร
อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 49000 โทรศัพท์/โทรสาร 042 611 330 E-mail : mukdahan_poc@hotmail.com , webmaster@mukdahan.go.th