"เมืองการค้าและการท่องเที่ยวชายโขง ณ ประตูตะวันออก สู่อินโดจีน" HTTP://WWW.MUKDAHAN.GO.TH
จังหวัดมุกดาหาร
 
<< กลับหน้าแรก
 
 

นายปานทอง สระคูพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานการประชุมการติดตามการดำเนินงานการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดมุกดาหาร


๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ นายปานทอง สระคูพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานการประชุมการติดตามการดำเนินงานการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดมุกดาหาร โดยมีคณะทำงานฯ นักวิชาการพัฒนาชุมชนผู้รับผิดชอบและเจ้าหน้าที่กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดมุกดาหาร เข้าร่วมการประชุม ทั้งนี้นางสาวศศิธร ปัญญาไว พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร พร้อมนายชัยณรงค์ กาญจะนะกันโห หน.กง.ยุทธศาสตร์ฯ ได้นำเสนอผลการดำเนินงานและการขับเคลื่อนกิจกรรมตามบทบาทภารกิจให้ที่ประชุมทราบ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร
 
ประเภทข่าว :: ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
วันที่ 05 ก.ค. 2561
เวลา 08:49:25 น.
จัดทำโดยกลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร
อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 49000 โทรศัพท์/โทรสาร 042 611 330 E-mail : mukdahan_poc@hotmail.com , webmaster@mukdahan.go.th