"เมืองการค้าและการท่องเที่ยวชายโขง ณ ประตูตะวันออก สู่อินโดจีน" HTTP://WWW.MUKDAHAN.GO.TH
จังหวัดมุกดาหาร
 
<< กลับหน้าแรก
 
 

นายเพิ่มศักดิ์ ฉวีรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานประชุมเชิงปฏิบัติการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2561


วันที่ 20 มิถุนายน 2561 เวลา 09.30 น.ดร.ไพฑูรย์ รักษ์ประเทศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร มอบนายเพิ่มศักดิ์ ฉวีรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานประชุมเชิงปฏิบัติการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2561 โดยมีนายวีระพล เทพากรณ์ ผู้แทนหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมฯ ณ ห้องสร้อยสุวรรณา โรงแรมมุกดาหารแกรนด์ จังหวัดมุกดาหาร
 
ประเภทข่าว :: ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
วันที่ 20 มิ.ย. 2561
เวลา 13:00:05 น.
จัดทำโดยกลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร
อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 49000 โทรศัพท์/โทรสาร 042 611 330 E-mail : mukdahan_poc@hotmail.com , webmaster@mukdahan.go.th