"เมืองการค้าและการท่องเที่ยวชายโขง ณ ประตูตะวันออก สู่อินโดจีน" HTTP://WWW.MUKDAHAN.GO.TH
จังหวัดมุกดาหาร
 
<< กลับหน้าแรก
 
 

นายเพิ่มศักดิ์ ฉวีรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้าราชการใหม่และบุคลากรใหม่ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร


วันที่ 12 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00น.ดร.ไพฑูรย์ รักษ์ประเทศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้นายเพิ่มศักดิ์ ฉวีรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้าราชการใหม่และบุคลากรใหม่ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร ปีงบประมาณ 2561 พร้อมทั้งมอบโอวาส และให้แนวทางการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่ข้าราชการบุคลากรใหม่ที่เข้าร่วมอบรม โดยมีนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมุกดาหาร และข้าราชการ ลูกจ้างสังกัดกระทรวงสาสุขจังหวัดมุกดาหารร่วมพิธีเปิดฯ ณ ห้องประชุมดุสิตา ชั้น 2 โรงแรมมุกดาหารแกรนด์โฮเทล จังหวัดมุกดาหาร
 
ประเภทข่าว :: ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
วันที่ 12 มิ.ย. 2561
เวลา 13:31:19 น.
จัดทำโดยกลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร
อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 49000 โทรศัพท์/โทรสาร 042 611 330 E-mail : mukdahan_poc@hotmail.com , webmaster@mukdahan.go.th