"เมืองการค้าและการท่องเที่ยวชายโขง ณ ประตูตะวันออก สู่อินโดจีน" HTTP://WWW.MUKDAHAN.GO.TH
จังหวัดมุกดาหาร
 
<< กลับหน้าแรก
 
 

นายปานทอง สระคูพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานเปิดการสัมมนาเรื่อง "ความเชื่อมโยงของอุตสาหกรรมกับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ”


เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2561 เวลา 09.30 น. ณ โรงแรมพลอยพาเลซ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร นายปานทอง สระคูพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานเปิดการสัมมนาเรื่อง "ความเชื่อมโยงของอุตสาหกรรมกับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ” พร้อมด้วย ผู้อํานวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 3 สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หัวหน้าส่วนราชการ และผู้ประกอบการในจังหวัดมุกดาหาร เข้าร่วมในการสัมมนา
 
ประเภทข่าว :: ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
วันที่ 07 มิ.ย. 2561
เวลา 10:03:03 น.
จัดทำโดยกลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร
อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 49000 โทรศัพท์/โทรสาร 042 611 330 E-mail : mukdahan_poc@hotmail.com , webmaster@mukdahan.go.th