"เมืองการค้าและการท่องเที่ยวชายโขง ณ ประตูตะวันออก สู่อินโดจีน" HTTP://WWW.MUKDAHAN.GO.TH
จังหวัดมุกดาหาร
 
<< กลับหน้าแรก
 
 

นายเพิ่มศักดิ์ ฉวีรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารเป็นประธานประชุมแผนปฏิบัติการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้จังหวัดมุกดาหาร


วันที่ 1 มิถุนายน 2561 เวลา 11.00น.ดร.ไพฑูรย์ รักษ์ประเทศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้นายเพิ่มศักดิ์ ฉวีรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารเป็นประธานประชุมแผนปฏิบัติการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้จังหวัดมุกดาหาร โดยมี รอง ผอ. รมน.จว.ม.ห. ผบ.กกล.รส.จว.ม.ห. ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมุกดาหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมฯณ ห้องประชุมดอกช้างน้าว ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร
 
ประเภทข่าว :: ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
วันที่ 04 มิ.ย. 2561
เวลา 09:18:39 น.
จัดทำโดยกลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร
อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 49000 โทรศัพท์/โทรสาร 042 611 330 E-mail : mukdahan_poc@hotmail.com , webmaster@mukdahan.go.th