"เมืองการค้าและการท่องเที่ยวชายโขง ณ ประตูตะวันออก สู่อินโดจีน" HTTP://WWW.MUKDAHAN.GO.TH
จังหวัดมุกดาหาร
 
<< กลับหน้าแรก
 
 

นายเพิ่มศักดิ์ ฉวีรักษ์ รอง ผวจ.มุกดาหาร เป็นประธานประชุมคณะทำงานเครือข่ายคลินิกโรคจากการทำงานระดับจังหวัด


30 เม.ย.2561 เวลา 13.30 น. นายเพิ่มศักดิ์ ฉวีรักษ์ รอง ผวจ.มุกดาหาร เป็นประธานประชุมคณะทำงานเครือข่ายคลินิกโรคจากการทำงานระดับจังหวัดครั้งที่1/61 ณ ศาลากลางจังหวัด
 
ประเภทข่าว :: ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
วันที่ 01 พ.ค. 2561
เวลา 10:36:50 น.
จัดทำโดยกลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร
อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 49000 โทรศัพท์/โทรสาร 042 611 330 E-mail : mukdahan_poc@hotmail.com , webmaster@mukdahan.go.th