"เมืองการค้าและการท่องเที่ยวชายโขง ณ ประตูตะวันออก สู่อินโดจีน" HTTP://WWW.MUKDAHAN.GO.TH
จังหวัดมุกดาหาร
 
<< กลับหน้าแรก
 
 

นายปานทอง สระคูพันธ์ รอง ผวจ.มุกดาหาร ประธานพิธีเทิดพระเกียรติและถวายพระพรแด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี


2 เม.ย.61 เวลา 09.30 น. นายปานทอง สระคูพันธ์ รอง ผวจ.มุกดาหาร ประธานพิธีเทิดพระเกียรติและถวายพระพรแด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี”
 
ประเภทข่าว :: ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
วันที่ 03 เม.ย. 2561
เวลา 09:40:28 น.
จัดทำโดยกลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร
อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 49000 โทรศัพท์/โทรสาร 042 611 330 E-mail : mukdahan_poc@hotmail.com , webmaster@mukdahan.go.th