"เมืองการค้าและการท่องเที่ยวชายโขง ณ ประตูตะวันออก สู่อินโดจีน" HTTP://WWW.MUKDAHAN.GO.TH
จังหวัดมุกดาหาร
 
<< กลับหน้าแรก
 
 

นายเพิ่มศักดิ์ ฉวีรักษ์ รอง ผมจ.มุกดาหาร เป็นประธานประชุมคณะกรรมการโครงการตรวจติดตามประเมินผลงาน


13 มี.ค. 61 เวลา 10.30 น. นายเพิ่มศักดิ์ ฉวีรักษ์ รอง ผมจ.มุกดาหาร เป็นประธานประชุมคณะกรรมการโครงการตรวจติดตามประเมินผลงาน และตัดสินตามโครงการคัดเลือกหมู่บ้านดีเด่น ประจำปี 61 ณ ห้องประชุมภูสระดอกบัว ชั้ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร
 
ประเภทข่าว :: ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
วันที่ 13 มี.ค. 2561
เวลา 16:55:09 น.
จัดทำโดยกลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร
อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 49000 โทรศัพท์/โทรสาร 042 611 330 E-mail : mukdahan_poc@hotmail.com , webmaster@mukdahan.go.th