"เมืองการค้าและการท่องเที่ยวชายโขง ณ ประตูตะวันออก สู่อินโดจีน" HTTP://WWW.MUKDAHAN.GO.TH
จังหวัดมุกดาหาร
 
<< กลับหน้าแรก
 
 

นายปานทอง สระคูพันธ์ รอง ผวจ.มุกดาหาร เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพองค์กรภาคประชาสังคม


มี.ค. 61 เวลา 09.00 น. นายปานทอง สระคูพันธ์ รอง ผวจ.มุกดาหาร เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพองค์กรภาคประชาสังคม ภาคีเครือข่ายในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต "สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต" รุ่นที่ 1 โรงแรมพลอยพาเลซ
 
ประเภทข่าว :: ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
วันที่ 12 มี.ค. 2561
เวลา 11:09:52 น.
จัดทำโดยกลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร
อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 49000 โทรศัพท์/โทรสาร 042 611 330 E-mail : mukdahan_poc@hotmail.com , webmaster@mukdahan.go.th