"เมืองการค้าและการท่องเที่ยวชายโขง ณ ประตูตะวันออก สู่อินโดจีน" HTTP://WWW.MUKDAHAN.GO.TH
จังหวัดมุกดาหาร
 
<< กลับหน้าแรก
 
 

นายปานทอง สระคูพันธ์ รอง ผวจ.มุกดาหาร เป็นประธานตรวจเยี่ยมการดำเนินการกิจกรรมส่งเสริมและตรวจสอบสินค้าเกษตรแบบบูรณาการ


วันที่ 13 ก.พ. 2561 เวลา 14.00 น. นายปานทอง สระคูพันธ์ รอง ผวจ.มุกดาหาร เป็นประธานตรวจเยี่ยมการดำเนินการกิจกรรมส่งเสริมและตรวจสอบสินค้าเกษตรแบบบูรณาการ โดยมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมบูรณาการตรวจสอบสินค้าเกษตร เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและให้ผู้บริโภคมีความปลอดภัยในช่วงเทศกาลตรุษจีน ทั้งพืช ผัก ผลไม้ เนื้อสัตว์ ปลา และสินค้าอื่นๆ ณ ตลาดวัฒนธรรมพรเพชร อำเภอเมืองมุกดาหาร
 
ประเภทข่าว :: ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
วันที่ 13 ก.พ. 2561
เวลา 17:34:00 น.
จัดทำโดยกลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร
อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 49000 โทรศัพท์/โทรสาร 042 611 330 E-mail : mukdahan_poc@hotmail.com , webmaster@mukdahan.go.th