"เมืองการค้าและการท่องเที่ยวชายโขง ณ ประตูตะวันออก สู่อินโดจีน" HTTP://WWW.MUKDAHAN.GO.TH
จังหวัดมุกดาหาร
 
<< กลับหน้าแรก
 
 

นายปานทอง สระคูพันธ์ รอง ผวจ.มุกดาหาร ได้ให้สัมภาษณ์เรื่อง โครงการวิจัยเรื่องผู้หญิงกับธรรมาภิบาลที่ดินในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร


13 ก.พ. 2561 เวลา 11.00 น. นายปานทอง สระคูพันธ์ รอง ผวจ.มุกดาหาร ได้ให้สัมภาษณ์เรื่อง โครงการวิจัยเรื่องผู้หญิงกับธรรมาภิบาลที่ดินในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร ณ ห้องปฏิบัติราชการ รอง ผวจ.มุกดาหาร ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร
 
ประเภทข่าว :: ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
วันที่ 13 ก.พ. 2561
เวลา 17:28:49 น.
จัดทำโดยกลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร
อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 49000 โทรศัพท์/โทรสาร 042 611 330 E-mail : mukdahan_poc@hotmail.com , webmaster@mukdahan.go.th