"เมืองการค้าและการท่องเที่ยวชายโขง ณ ประตูตะวันออก สู่อินโดจีน" HTTP://WWW.MUKDAHAN.GO.TH
จังหวัดมุกดาหาร
 
<< กลับหน้าแรก
 
 

ายเพิ่มศักดิ์ฉวีรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานประชุมซักซ้อมการปฏิบัติหน้าที่ในการออกรางวัลสลากกาชาดจังหวัด


9 ม.ค. 61 เวลา 13.30 น. นายเพิ่มศักดิ์ฉวีรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานประชุมซักซ้อมการปฏิบัติหน้าที่ในการออกรางวัลสลากกาชาดจังหวัดมุกดาหารประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมแก้วกินรี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัด
 
ประเภทข่าว :: ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
วันที่ 10 ม.ค. 2561
เวลา 08:55:45 น.
จัดทำโดยกลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร
อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 49000 โทรศัพท์/โทรสาร 042 611 330 E-mail : mukdahan_poc@hotmail.com , webmaster@mukdahan.go.th