"เมืองการค้าและการท่องเที่ยวชายโขง ณ ประตูตะวันออก สู่อินโดจีน" HTTP://WWW.MUKDAHAN.GO.TH
จังหวัดมุกดาหาร
 
<< กลับหน้าแรก
 
 

นายเพิ่มศักดิ์ฉวีรักษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร นำเครื่องสังเวยบวงสรวงบูชาศาลเจ้าพ่อเจ้าฟ้ามุงเมือง


7 ม.ค. 61 เวลา 09.00 น. นายเพิ่มศักดิ์ฉวีรักษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร นำเครื่องสังเวยบวงสรวงบูชาศาลเจ้าพ่อเจ้าฟ้ามุงเมือง ณ ศาลเจ้าพ่อเจ้าฟ้ามุงเมือง ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหาร
 
ประเภทข่าว :: ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
วันที่ 08 ม.ค. 2561
เวลา 10:06:41 น.
จัดทำโดยกลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร
อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 49000 โทรศัพท์/โทรสาร 042 611 330 E-mail : mukdahan_poc@hotmail.com , webmaster@mukdahan.go.th