"เมืองการค้าและการท่องเที่ยวชายโขง ณ ประตูตะวันออก สู่อินโดจีน" HTTP://WWW.MUKDAHAN.GO.TH
จังหวัดมุกดาหาร
 
<< กลับหน้าแรก
 
 

ขอความร่วมมือเผยแพร่องค์ความรู้ผ่าน Facebook ชื่อ Page มหาดไทย Knowledge management


รายละเอียดคลิก


เว็บ Page คลิก

 
ประเภทข่าว :: ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
วันที่ 22 พ.ย. 2560
เวลา 11:57:29 น.
จัดทำโดยกลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร
อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 49000 โทรศัพท์/โทรสาร 042 611 330 E-mail : mukdahan_poc@hotmail.com , webmaster@mukdahan.go.th