"เมืองการค้าและการท่องเที่ยวชายโขง ณ ประตูตะวันออก สู่อินโดจีน" HTTP://WWW.MUKDAHAN.GO.TH
จังหวัดมุกดาหาร
 
<< กลับหน้าแรก
 
 

นายปานทอง สระคูพันธ์ รอง ผวจ.มุกดาหาร เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ “เครือข่ายมุกดาหารต้านภัยคอร์รัปชั่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561”


วันที่ 21 พ.ย. 60 เวลา 08.30 น. นายไพฑูรย์ รักษ์ประเทศ ผวจ.มุกดาหาร มอบให้ นายปานทอง สระคูพันธ์ รอง ผวจ.มุกดาหาร เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ “เครือข่ายมุกดาหารต้านภัยคอร์รัปชั่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561” ณ ห้องพลอยบอลรูม โรงแรมพลอยพาเลซ ชั้น 2
อ.เมืองมุกดาหาร
 
ประเภทข่าว :: ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
วันที่ 21 พ.ย. 2560
เวลา 15:41:50 น.
จัดทำโดยกลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร
อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 49000 โทรศัพท์/โทรสาร 042 611 330 E-mail : mukdahan_poc@hotmail.com , webmaster@mukdahan.go.th