"เมืองการค้าและการท่องเที่ยวชายโขง ณ ประตูตะวันออก สู่อินโดจีน" HTTP://WWW.MUKDAHAN.GO.TH
จังหวัดมุกดาหาร
 
<< กลับหน้าแรก
 
 

ผวจ.มห. เยี่ยมชมการดำเนินงานสหกรณ์การเกษตรหนองสูงจำกัด (โคขุนหนองสูง)


วันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 เวลา 12.15 น.

ดร.ไพฑูรย์ รักษ์ประเทศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร

พร้อมด้วย นายเพิ่มศักดิ์ ฉวีรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร นายสันธาน สร้อยสำโรง ปลัดจังหวัดมุกดาหาร นายสมศักดิ์ บุญจันทร์ จ่าจังหวัดมุกดาหาร นายอำเภอหนองสูง และส่วนที่เกี่ยวข้อง

ร่วมลงพื้นที่สหกรณ์การเกษตรหนองสูงจำกัด (โคขุนหนองสูง) เพื่อเยี่ยมชมการดำเนินงานและการก่อสร้างอาคารจำหน่ายผลิตภัณฑ์และอาหารของสหกรณ์ฯ

ณ สหกรณ์การเกษตรหนองสูง จำกัด (โคขุนหนองสูง) อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร
 
ประเภทข่าว :: ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
วันที่ 06 พ.ย. 2560
เวลา 16:04:45 น.
จัดทำโดยกลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร
อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 49000 โทรศัพท์/โทรสาร 042 611 330 E-mail : mukdahan_poc@hotmail.com , webmaster@mukdahan.go.th