"เมืองการค้าและการท่องเที่ยวชายโขง ณ ประตูตะวันออก สู่อินโดจีน" HTTP://WWW.MUKDAHAN.GO.TH
จังหวัดมุกดาหาร
 
<< กลับหน้าแรก
 
 

นายเพิ่มศักดิ์ ฉวีรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ลงพื้นที่ร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างพระเมรุมาศจำลอง


วันที่ 9 ต.ค.60 เวลา 16:30 น. นายเพิ่มศักดิ์ ฉวีรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ลงพื้นที่ร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างพระเมรุมาศจำลอง ณ สนามหญ้าหน้าศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร
 
ประเภทข่าว :: ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
วันที่ 10 ต.ค. 2560
เวลา 09:16:23 น.
จัดทำโดยกลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร
อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 49000 โทรศัพท์/โทรสาร 042 611 330 E-mail : mukdahan_poc@hotmail.com , webmaster@mukdahan.go.th