"เมืองการค้าและการท่องเที่ยวชายโขง ณ ประตูตะวันออก สู่อินโดจีน" HTTP://WWW.MUKDAHAN.GO.TH
จังหวัดมุกดาหาร
 
<< กลับหน้าแรก
 
 

นายนพดล ไพฑูรย์ รอง ผวจ.มุกดาหาร ร่วมกิจกรรมอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของชาวอีสาน "การลงแขกดำนา"


วันที่ 16 ก.ค. 60 เวลา 10.00 น. นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร ผวจ.มุกดาหาร มอบให้ นายนพดล ไพฑูรย์ รอง ผวจ.มุกดาหาร ร่วมกิจกรรมอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของชาวอีสาน "การลงแขกดำนา" ร่วมกับเกษตรกรกลุ่มปลูกข้าวอินทรีย์มุกดาหาร ภายใต้โครงการข้าวอินทรีย์พรีเมี่ยม และโครงการผูกปิ่นโตข้าวบริษัทประชารัฐสามัคคีมุกดาหาร (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ณ บ้านม่วง ต.บ้านเหล่า อ.คำชะอี
 
ประเภทข่าว :: ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
วันที่ 17 ก.ค. 2560
เวลา 08:54:46 น.
จัดทำโดยกลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร
อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 49000 โทรศัพท์/โทรสาร 042 611 330 E-mail : mukdahan_poc@hotmail.com , webmaster@mukdahan.go.th