"เมืองการค้าและการท่องเที่ยวชายโขง ณ ประตูตะวันออก สู่อินโดจีน" HTTP://WWW.MUKDAHAN.GO.TH
จังหวัดมุกดาหาร
 
<< กลับหน้าแรก
 
 

นายรณรงค์ นครจินดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เข้าศึกษาอบรมหลักสูตรการเรียนรู้จากการปฎิบัติจริง (Action Learning)


วันที่ 13-16 มี.ค.60 นายรณรงค์ นครจินดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เข้าศึกษาอบรมหลักสูตรการเรียนรู้จากการปฎิบัติจริง (Action Learning) เพื่อนำวิทยาการสมัยใหม่ แนวคิดประสบการณ์ภาคธุรกิจเอกชนขนาดใหญ่ ฯลฯ มาวิเคราะห์ปรับใช้เป็นแนวทางพัฒนาอาชีพรายได้ของประชาชน และการพัฒนาจังหวัด ณ สถาบันพัฒนาผู้นำเครือเจริญโภคภัณฑ์ เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา โดยมีนายกฤษฎา บุญราช ปลัดกระทรวงมหาดไทย ร่วมสอนแนะ (Coching) นายธนินทร์ เจียรวนนท์ ประธานกรรมการอาวุโสฯ และผู้บริหารเครือเจริญโภคภัณฑ์ (CP) ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์
 
ประเภทข่าว :: ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
วันที่ 15 มี.ค. 2560
เวลา 09:20:31 น.
จัดทำโดยกลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร
อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 49000 โทรศัพท์/โทรสาร 042 611 330 E-mail : mukdahan_poc@hotmail.com , webmaster@mukdahan.go.th