"เมืองการค้าและการท่องเที่ยวชายโขง ณ ประตูตะวันออก สู่อินโดจีน" HTTP://WWW.MUKDAHAN.GO.TH
จังหวัดมุกดาหาร
 
<< กลับหน้าแรก
 
 

นายรณรงค์ นครจินดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เปิดโครงการท่องโลกปิโตรเลียม


วันที่ 25 มค 60 เวลา 09.00 น. นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร มอบให้ นายรณรงค์ นครจินดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เปิดโครงการท่องโลกปิโตรเลียม โดยกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน เพื่อให้เยาวชนได้เห็นความสำคัญของการผลิต การใช้ประโยชน์จากปิโตรเลียม และการประหยัดพลังงาน ฯลฯ ณ โรงแรมระเบียงแก้วมุกดา รีสอร์ท อ.เมือง จ.มุกดาหาร
 
ประเภทข่าว :: ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
วันที่ 26 ม.ค. 2560
เวลา 09:18:44 น.
จัดทำโดยกลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร
อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 49000 โทรศัพท์/โทรสาร 042 611 330 E-mail : mukdahan_poc@hotmail.com , webmaster@mukdahan.go.th