"เมืองการค้าและการท่องเที่ยวชายโขง ณ ประตูตะวันออก สู่อินโดจีน" HTTP://WWW.MUKDAHAN.GO.TH
จังหวัดมุกดาหาร
 
>> หน้าแรก
>> ทำเนียบผู้ว่าฯ
>> ทำเนียบผู้บริหาร
>> วาระงานผู้บริหาร
 
ข่าว/กิจกรรม : วันที่ 08 เม.ย. 2563
การประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) เพื่อรับฟังข้อสั่งการและติดตามการดำเนินงานที่เกี่ยวกับการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID - 19)
--------------------------------------------------------------
ข่าว/กิจกรรม : วันที่ 31 มี.ค. 2563
พิธีถวายราชสักการะ "วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า" และ "วันข้าราชการพลเรือน" ประจำปี 2563
--------------------------------------------------------------
ข่าว/กิจกรรม : วันที่ 17 มี.ค. 2563
ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานประชุมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ กรณีโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)
--------------------------------------------------------------
ข่าว/กิจกรรม : วันที่ 16 มี.ค. 2563
โครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอกซ์เรย์เต้านมเคลื่อนที่ (Mammogram) ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส ในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562
--------------------------------------------------------------
ข่าว/กิจกรรม : วันที่ 16 มี.ค. 2563
พิธีบำเพ็ญกุศลตักบาตรพระสงฆ์ ตามโครงการปฏิบัติธรรมในวันพระเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ประจำปีงบประมาณ พุทธศักราช ๒๕๖๓
--------------------------------------------------------------
ข่าว/กิจกรรม : วันที่ 19 ก.พ. 2563
นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดมุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ 2563 รุ่นที่ 1
--------------------------------------------------------------
ข่าว/กิจกรรม : วันที่ 19 ก.พ. 2563
นายชยันต์ ศิริมาศผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้ นายสุวิทย์ จันทร์หวร รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร พร้อมคณะการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ในพื้นที่อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่2/25
--------------------------------------------------------------
ข่าว/กิจกรรม : วันที่ 19 ก.พ. 2563
นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานเปิดการประชุมและมอบนโยบายแก่คณะกรรมการและคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐจังหวัดมุกดาหาร ตามโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐของจังหวัดไปสู่ระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) ประจำป
--------------------------------------------------------------
ข่าว/กิจกรรม : วันที่ 13 ก.พ. 2563
นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 1/2563
--------------------------------------------------------------
ข่าว/กิจกรรม : วันที่ 12 ก.พ. 2563
การประชุมหารือการจัดทำโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานปีงบประมาณ 2563
--------------------------------------------------------------
  • อ่านข่าวทั้งหมด...
  • จัดทำโดยกลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร
    อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 49000 โทรศัพท์/โทรสาร 042 611 330 E-mail : mukdahan_poc@hotmail.com , webmaster@mukdahan.go.th