"เมืองการค้าและการท่องเที่ยวชายโขง ณ ประตูตะวันออก สู่อินโดจีน" HTTP://WWW.MUKDAHAN.GO.TH
จังหวัดมุกดาหาร
 
>> หน้าแรก
>> ทำเนียบผู้ว่าฯ
>> ทำเนียบผู้บริหาร
>> วาระงานผู้บริหาร
 
ข่าว/กิจกรรม
นายปานทอง สระคูพันธ์ รอง ผวจ.มุกดาหาร เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมเกษตรกรหลักสูตรการผลิตข้าวอินทรีย์
วันที่ 21 ก.พ. 2561
--------------------------------------------------------------
ข่าว/กิจกรรม
นายปานทอง สระคูพันธ์ รอง ผวจ.มุกดาหาร เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบทสตรี
วันที่ 20 ก.พ. 2561
--------------------------------------------------------------
ข่าว/กิจกรรม
นายปานทอง สระคูพันธ์ รอง ผวจ.มุกดาหาร เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
วันที่ 20 ก.พ. 2561
--------------------------------------------------------------
ข่าว/กิจกรรม
นายเพิ่มศักดิ์ ฉวีรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเพิ่มศักยภาพเจ้าหน้าที่
วันที่ 14 ก.พ. 2561
--------------------------------------------------------------
ข่าว/กิจกรรม
นายเพิ่มศักดิ์ ฉวีรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธาน พิธีเปิดค่ายศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดมุกดาหาร
วันที่ 14 ก.พ. 2561
--------------------------------------------------------------
ข่าว/กิจกรรม
นายปานทอง สระคูพันธ์ รอง ผวจ.มุกดาหาร เป็นประธานตรวจเยี่ยมการดำเนินการกิจกรรมส่งเสริมและตรวจสอบสินค้าเกษตรแบบบูรณาการ
วันที่ 13 ก.พ. 2561
--------------------------------------------------------------
ข่าว/กิจกรรม
นายเพิ่มศักดิ์ ฉวีรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานประชุมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน
วันที่ 13 ก.พ. 2561
--------------------------------------------------------------
ข่าว/กิจกรรม
นายปานทอง สระคูพันธ์ รอง ผวจ.มุกดาหาร ได้ให้สัมภาษณ์เรื่อง โครงการวิจัยเรื่องผู้หญิงกับธรรมาภิบาลที่ดินในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร
วันที่ 13 ก.พ. 2561
--------------------------------------------------------------
ข่าว/กิจกรรม
นายเพิ่มศักดิ์ ฉวีรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์จังหวัดมุกดาหาร
วันที่ 13 ก.พ. 2561
--------------------------------------------------------------
ข่าว/กิจกรรม
นายเพิ่มศักดิ์ ฉวีรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองฯต่ออายุใบอนุญาตสถานบริการ
วันที่ 13 ก.พ. 2561
--------------------------------------------------------------
  • อ่านข่าวทั้งหมด...
  • จัดทำโดยกลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร
    อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 49000 โทรศัพท์/โทรสาร 042 611 330 E-mail : mukdahan_poc@hotmail.com , webmaster@mukdahan.go.th