"เมืองการค้าและการท่องเที่ยวชายโขง ณ ประตูตะวันออก สู่อินโดจีน" HTTP://WWW.MUKDAHAN.GO.TH
จังหวัดมุกดาหาร
 
>> หน้าแรก
>> ทำเนียบผู้ว่าฯ
>> ทำเนียบผู้บริหาร
>> วาระงานผู้บริหาร
 
ข่าว/กิจกรรม
นายเพิ่มศักดิ์ ฉวีรักษ์ รอง ผวจ.มุกดาหาร เป็นประธานประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศไทย
วันที่ 20 เม.ย. 2561
--------------------------------------------------------------
ข่าว/กิจกรรม
นายปานทอง สระคูพันธ์ รอง ผวจ.มุกดาหาร ให้การต้อนรับ นายบุนยู้ ทำมะวง เจ้าเมืองไกสอนพมวิหาน แขวงสะหวันนะเขต
วันที่ 20 เม.ย. 2561
--------------------------------------------------------------
ข่าว/กิจกรรม
ขอแจ้งประกาศรับสมัครงานตามนโนบายเพื่อขับเคลื่อนงานไทยนิยม ยั่งยืน ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป
วันที่ 17 เม.ย. 2561
--------------------------------------------------------------
ข่าว/กิจกรรม
นายปานทอง สระคูพันธ์ รอง ผวจ.มุกดาหาร เป็นประธานประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์
วันที่ 17 เม.ย. 2561
--------------------------------------------------------------
ข่าว/กิจกรรม
นายปานทอง สระคูพันธ์ รอง ผวจ.มุกดาหาร ตรวจเยี่ยมจุดตรวจจามจุรี อ.หนองสูง ในช่วงเทศกาลสงกรานต์
วันที่ 17 เม.ย. 2561
--------------------------------------------------------------
ข่าว/กิจกรรม
นายเพิ่มศักดิ์ ฉวีรักษ์ รอง ผวจ.มุกดาหาร เป็นประธานพิธีสรงน้ำพระธาตุภูมโนรมย์
วันที่ 11 เม.ย. 2561
--------------------------------------------------------------
ข่าว/กิจกรรม
นายปานทอง สระคูพันธ์ รอง ผวจ.มุกดาหาร เป็นประธานเปิดงานประชุมโครงการสมัชชาครอบครัว
วันที่ 05 เม.ย. 2561
--------------------------------------------------------------
ข่าว/กิจกรรม
นายปานทอง สระคูพันธ์ รอง ผวจ.มุกดาหาร ประธานพิธีเทิดพระเกียรติและถวายพระพรแด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วันที่ 03 เม.ย. 2561
--------------------------------------------------------------
ข่าว/กิจกรรม
นายปานทอง สระคูพันธ์ รอง ผวจ.มุกดาหาร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดมุกดาหาร
วันที่ 30 มี.ค. 2561
--------------------------------------------------------------
ข่าว/กิจกรรม
นายเพิ่มศักดิ์ ฉวีรักษ์ รอง ผวจ.มุกดาหาร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคณะอนุกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด
วันที่ 28 มี.ค. 2561
--------------------------------------------------------------
  • อ่านข่าวทั้งหมด...
  • จัดทำโดยกลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร
    อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 49000 โทรศัพท์/โทรสาร 042 611 330 E-mail : mukdahan_poc@hotmail.com , webmaster@mukdahan.go.th