"เมืองการค้าและการท่องเที่ยวชายโขง ณ ประตูตะวันออก สู่อินโดจีน" HTTP://WWW.MUKDAHAN.GO.TH
จังหวัดมุกดาหาร
 
>> หน้าแรก
>> ทำเนียบผู้ว่าฯ
>> ทำเนียบผู้บริหาร
>> วาระงานผู้บริหาร
 
ข่าว/กิจกรรม : วันที่ 29 ส.ค. 2562
การประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดมุกดาหาร (กรอ.จ.มห.) ครั้งที่​ 7/2562​
--------------------------------------------------------------
ข่าว/กิจกรรม : วันที่ 29 ส.ค. 2562
การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 6/2562
--------------------------------------------------------------
ข่าว/กิจกรรม : วันที่ 29 ส.ค. 2562
ต้อนรับคณะผู้เข้ารับการศึกษาอบรม "หลักสูตรนายอำเภอ รุ่นที่ 78"
--------------------------------------------------------------
ข่าว/กิจกรรม : วันที่ 29 ส.ค. 2562
ถ่ายทำรายการและให้สัมภาษณ์ในประเด็นความสำเร็จการบริหารจัดการขยะ
--------------------------------------------------------------
ข่าว/กิจกรรม : วันที่ 29 ส.ค. 2562
การประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานและมอบนโยบายการปฏิบัติงานของส่วนราชการ (Morning Session)
--------------------------------------------------------------
ข่าว/กิจกรรม : วันที่ 29 ส.ค. 2562
ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ให้การต้อนรับและร่วมหารือข้อราชการกับคณะกรรมการสมาชิกสมาพันธ์ SME ไทย จังหวัดมุกดาหาร
--------------------------------------------------------------
ข่าว/กิจกรรม : วันที่ 29 ส.ค. 2562
การประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 2/2562
--------------------------------------------------------------
ข่าว/กิจกรรม : วันที่ 02 ส.ค. 2562
"สายธารแห่งพระบารมี สู่การพัฒนาสตรีที่ยั่งยืน"
--------------------------------------------------------------
ข่าว/กิจกรรม : วันที่ 12 ก.ค. 2562
ผวจ.มห. เข้าเข้าร่วมการสัมมนา "Success Of Waste Separation -​ Change for Good
--------------------------------------------------------------
ข่าว/กิจกรรม : วันที่ 12 ก.ค. 2562
ผวจ.มห. ร่วมประชุมหารือกับเมืองมิเอะ ประเทศญี่ปุ่น
--------------------------------------------------------------
  • อ่านข่าวทั้งหมด...
  • จัดทำโดยกลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร
    อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 49000 โทรศัพท์/โทรสาร 042 611 330 E-mail : mukdahan_poc@hotmail.com , webmaster@mukdahan.go.th