"เมืองการค้าและการท่องเที่ยวชายโขง ณ ประตูตะวันออก สู่อินโดจีน" HTTP://WWW.MUKDAHAN.GO.TH
จังหวัดมุกดาหาร
 
>> หน้าแรก
>> ทำเนียบผู้ว่าฯ
>> ทำเนียบผู้บริหาร
>> วาระงานผู้บริหาร
 
ข่าว/กิจกรรม : วันที่ 13 ม.ค. 2563
วันเสาร์ที่ 11​ มกราคม 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานเปิดงานกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563
--------------------------------------------------------------
ข่าว/กิจกรรม : วันที่ 10 ม.ค. 2563
การประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน จังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 1/2563
--------------------------------------------------------------
ข่าว/กิจกรรม : วันที่ 09 ม.ค. 2563
นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานพิธีบำเพ็ญกุศลตักบาตรพระสงฆ์ ตามโครงการปฏิบัติธรรมในวันพระ เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
--------------------------------------------------------------
ข่าว/กิจกรรม : วันที่ 09 ม.ค. 2563
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร พร้อมบุคลากรในสังกัด ได้ร่วมเปิดให้ผู้ที่สนใจร่วมประมูล/เช่าบูชา พระเครื่องและวัตถุมงคล เนื่องในโอกาสงานกาชาดและงานของดี ๒๕๐ ปี มุกดาหาร ประจำปี ๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ ๗ - ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓
--------------------------------------------------------------
ข่าว/กิจกรรม : วันที่ 09 ม.ค. 2563
นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานประชุมมอบนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ให้แก่ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนเทศบาลเมืองมุกดาหาร
--------------------------------------------------------------
ข่าว/กิจกรรม : วันที่ 09 ม.ค. 2563
นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้นายบุญช่วย น้อยสันเทียะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีวันบูรพาจารย์ และงานอายุวัฒนมงคล ๕ รอบ พระราชรัตนโมลี (สมยง กตปุญฺโญ ป.ธ.๗) เจ้าคณะจังหวัดมุกดาหาร
--------------------------------------------------------------
ข่าว/กิจกรรม : วันที่ 09 ม.ค. 2563
นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร/ผอ.ศอ.ปส.จ.มห. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จังหวัดมุกดาหาร (ศอ.ปส.จ.มห.) ครั้งที่ 12/2562 และการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยส่วนภูมิภาคจังหวัดมุกด
--------------------------------------------------------------
ข่าว/กิจกรรม : วันที่ 08 ม.ค. 2563
ประชาสัมพันธ์ ปิดการจราจร (ในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร)
--------------------------------------------------------------
ข่าว/กิจกรรม : วันที่ 08 ม.ค. 2563
นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร(ประธานในการประชุม) พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ คณะทำงาน ศปถ.จังหวัดมุกดาหาร ร่วมประชุม และให้กำลังใจ คณะทำงานของ ศปถ.เทศบาลเมืองมุกดาหาร นำโดยนางสุวรรณี ตั้งปณิธานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร
--------------------------------------------------------------
ข่าว/กิจกรรม : วันที่ 08 ม.ค. 2563
นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานเปิดงานกาชาดและงานของดี 250 ปี มุกดาหาร ประจำปี 2563 ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 - 15 มกราคม 2563 รวม 9 วัน 9 คืน
--------------------------------------------------------------
  • อ่านข่าวทั้งหมด...
  • จัดทำโดยกลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร
    อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 49000 โทรศัพท์/โทรสาร 042 611 330 E-mail : mukdahan_poc@hotmail.com , webmaster@mukdahan.go.th