"เมืองการค้าและการท่องเที่ยวชายโขง ณ ประตูตะวันออก สู่อินโดจีน" HTTP://WWW.MUKDAHAN.GO.TH
จังหวัดมุกดาหาร
 
>> หน้าแรก
>> ทำเนียบผู้ว่าฯ
>> ทำเนียบผู้บริหาร
>> วาระงานผู้บริหาร
 
ข่าว/กิจกรรม
นายศุภกร มูลสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เยี่ยมให้กำลังใจพร้อมให้ข้อแนะนำในการปฏิบัติราชการแก่ จนท.พช.สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร
วันที่ 11 ต.ค. 2561
--------------------------------------------------------------
ข่าว/กิจกรรม
นายเพิ่มศักดิ์ ฉวีรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดมุกดาหาร
วันที่ 21 ก.ย. 2561
--------------------------------------------------------------
ข่าว/กิจกรรม
นายเพิ่มศักดิ์ ฉวีรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมมหกรรมถอดบทเรียนนำเสนอผลการดำเนินงานโรงเรียนและชุมชนต้นแบบ
วันที่ 24 ส.ค. 2561
--------------------------------------------------------------
ข่าว/กิจกรรม
นายเพิ่มศักดิ์ ฉวีรักษ์ รองผู้ว่าราชการมุกดาหาร เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในการประชุมพระสังฆาธิการ
วันที่ 21 ส.ค. 2561
--------------------------------------------------------------
ข่าว/กิจกรรม
หลักสูตรประกาศนียบัตรขั้นสูงการบริงานภาครัฐและกฏหมายมหาชน (ปรม.) รุ่นที่ 18
วันที่ 21 ส.ค. 2561
--------------------------------------------------------------
ข่าว/กิจกรรม
นายเพิ่มศักดิ์ ฉวีรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 1/2561
วันที่ 15 ส.ค. 2561
--------------------------------------------------------------
ข่าว/กิจกรรม
นายปานทอง สระคูพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานเปิดการประชุมปรึกษาหารือเชิงนโยบายระหว่างภาคธุรกิจและภาครัฐบาล
วันที่ 08 ส.ค. 2561
--------------------------------------------------------------
ข่าว/กิจกรรม
นายเพิ่มศักดิ์ ฉวีรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธีมอบบ้านในโครงการ "บ้านสร้างสุข มุกดาหาร 36 ปี"
วันที่ 08 ส.ค. 2561
--------------------------------------------------------------
ข่าว/กิจกรรม
นายปานทอง สระคูพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ได้เป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ
วันที่ 08 ส.ค. 2561
--------------------------------------------------------------
ข่าว/กิจกรรม
นายเพิ่มศักดิ์ ฉวีรักษ์ รอง ผวจ.มุกดาหาร เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการส่งเสริม และรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
วันที่ 02 ส.ค. 2561
--------------------------------------------------------------
  • อ่านข่าวทั้งหมด...
  • จัดทำโดยกลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร
    อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 49000 โทรศัพท์/โทรสาร 042 611 330 E-mail : mukdahan_poc@hotmail.com , webmaster@mukdahan.go.th