"เมืองการค้าและการท่องเที่ยวชายโขง ณ ประตูตะวันออก สู่อินโดจีน" HTTP://WWW.MUKDAHAN.GO.TH
จังหวัดมุกดาหาร
 
>> หน้าแรก
>> ทำเนียบผู้ว่าฯ
>> ทำเนียบผู้บริหาร
>> วาระงานผู้บริหาร
 
ข่าว/กิจกรรม
นายเพิ่มศักดิ์ ฉวีรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 1/2561
วันที่ 15 ส.ค. 2561
--------------------------------------------------------------
ข่าว/กิจกรรม
นายปานทอง สระคูพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานเปิดการประชุมปรึกษาหารือเชิงนโยบายระหว่างภาคธุรกิจและภาครัฐบาล
วันที่ 08 ส.ค. 2561
--------------------------------------------------------------
ข่าว/กิจกรรม
นายเพิ่มศักดิ์ ฉวีรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธีมอบบ้านในโครงการ "บ้านสร้างสุข มุกดาหาร 36 ปี"
วันที่ 08 ส.ค. 2561
--------------------------------------------------------------
ข่าว/กิจกรรม
นายปานทอง สระคูพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ได้เป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ
วันที่ 08 ส.ค. 2561
--------------------------------------------------------------
ข่าว/กิจกรรม
นายเพิ่มศักดิ์ ฉวีรักษ์ รอง ผวจ.มุกดาหาร เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการส่งเสริม และรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
วันที่ 02 ส.ค. 2561
--------------------------------------------------------------
ข่าว/กิจกรรม
นายเพิ่มศักดิ์ ฉวีรักษ์ รอง ผวจ.มุกดาหาร เป็นประธานในพิธีมอบบ้าน ตามโครงการบ้านสร้างสุขมุกดาหาร 36 ปี ขับเคลื่อนวาระ "36 กิจกรรม 36 ปีจังหวัดมุกดาหาร"
วันที่ 12 ก.ค. 2561
--------------------------------------------------------------
ข่าว/กิจกรรม
นายเพิ่มศักดิ์ ฉวีรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานพิธีเปิดการปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดมุกดาหาร
วันที่ 05 ก.ค. 2561
--------------------------------------------------------------
ข่าว/กิจกรรม
นายปานทอง สระคูพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานการประชุมการติดตามการดำเนินงานการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดมุกดาหาร
วันที่ 05 ก.ค. 2561
--------------------------------------------------------------
ข่าว/กิจกรรม
นายเพิ่มศักดิ์ ฉวีรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานประชุมเชิงปฏิบัติการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2561
วันที่ 20 มิ.ย. 2561
--------------------------------------------------------------
ข่าว/กิจกรรม
นายเพิ่มศักดิ์ ฉวีรักษ์ รอง ผวจ.มุกดาหาร ต้อนรับกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
วันที่ 13 มิ.ย. 2561
--------------------------------------------------------------
  • อ่านข่าวทั้งหมด...
  • จัดทำโดยกลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร
    อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 49000 โทรศัพท์/โทรสาร 042 611 330 E-mail : mukdahan_poc@hotmail.com , webmaster@mukdahan.go.th