"เมืองการค้าและการท่องเที่ยวชายโขง ณ ประตูตะวันออก สู่อินโดจีน" HTTP://WWW.MUKDAHAN.GO.TH
จังหวัดมุกดาหาร
 
>> หน้าแรก
>> ทำเนียบผู้ว่าฯ
>> ทำเนียบผู้บริหาร
>> วาระงานผู้บริหาร
 
ข่าว/กิจกรรม
นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ให้การต้อนรับนายกรัฐมนตรี(พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) และคณะ ในการลงพื้นที่มอบนโยบายและกำกับ ติดตามการปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร
วันที่ 07 ก.พ. 2562
--------------------------------------------------------------
ข่าว/กิจกรรม
นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานงานแถลงข่าวการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน
วันที่ 30 ม.ค. 2562
--------------------------------------------------------------
ข่าว/กิจกรรม
นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเตรียมการต้อนรับนายกรัฐมนตรี
วันที่ 30 ม.ค. 2562
--------------------------------------------------------------
ข่าว/กิจกรรม
นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานแถลงข่าวการตรวจยึดสินค้าเกษตรไม่ผ่านกระบวนการทางศุลกากร
วันที่ 30 ม.ค. 2562
--------------------------------------------------------------
ข่าว/กิจกรรม
นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร/ผอ.ศอ.ปส.จ.มห. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
วันที่ 30 ม.ค. 2562
--------------------------------------------------------------
ข่าว/กิจกรรม
นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานการประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานและการมอบนโยบายในการปฏิงาน
วันที่ 30 ม.ค. 2562
--------------------------------------------------------------
ข่าว/กิจกรรม
ขอเชิญประชุมเข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ ๒ การจัดตั้งสนามบินมุกดาหาร
วันที่ 24 ม.ค. 2562
--------------------------------------------------------------
ข่าว/กิจกรรม
นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการดำเนินการให้ข้อมูลโครงการไฟฟ้าพลังน้ำปากลาย
วันที่ 22 ม.ค. 2562
--------------------------------------------------------------
ข่าว/กิจกรรม
นายศักดิ์สิทธิ์ สกุลลิขเรศสีมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานเปิดโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพยาเสพติดในระบบสมัครใจ
วันที่ 16 ม.ค. 2562
--------------------------------------------------------------
ข่าว/กิจกรรม
นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานการออกรางวัลสลากกาชาดจังหวัดมุกดาหาร ประจำปี 2562
วันที่ 16 ม.ค. 2562
--------------------------------------------------------------
  • อ่านข่าวทั้งหมด...
  • จัดทำโดยกลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร
    อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 49000 โทรศัพท์/โทรสาร 042 611 330 E-mail : mukdahan_poc@hotmail.com , webmaster@mukdahan.go.th