"เมืองการค้าและการท่องเที่ยวชายโขง ณ ประตูตะวันออก สู่อินโดจีน" HTTP://WWW.MUKDAHAN.GO.TH
จังหวัดมุกดาหาร
 
>> หน้าแรก
>> ทำเนียบผู้ว่าฯ
>> ทำเนียบผู้บริหาร
>> วาระงานผู้บริหาร
 
ข่าว/กิจกรรม : วันที่ 06 ธ.ค. 2562
วันนี้ 5 ธันวาคม 2562 เวลา10.00น.จังหวัดมุกดาหาร ร่วมกับเทศบาลเมืองมุกดาหาร และหน่วยงานราชการ ทุกๆหน่วย นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม โครงการจิตอาสา
--------------------------------------------------------------
ข่าว/กิจกรรม : วันที่ 13 พ.ย. 2562
นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาผลการวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์เชิงนโยบายสาธารณะ (Public Policy) เรื่อง "ผลกระทบของการพัฒนาพื้นที่ภายใต้ยุทธศาสตร์เขตเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดมุกดาหาร"
--------------------------------------------------------------
ข่าว/กิจกรรม : วันที่ 13 พ.ย. 2562
นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานประชมคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจดิจิทัลมุกดาหาร Digital Economy Mukdahan (DEM)
--------------------------------------------------------------
ข่าว/กิจกรรม : วันที่ 12 พ.ย. 2562
นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานเปิดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 ซึ่งอำเภอนิคมคำสร้อย ร่วมกับเทศบาลตำบลนิคมคำสร้อย หน่วยงานต่างๆ และประชาชนชาวอำเภอนิคมคำสร้อย
--------------------------------------------------------------
ข่าว/กิจกรรม : วันที่ 12 พ.ย. 2562
นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธีทำวัตรเย็น รับฟังพระธรรมเทศนา ปฏิบัติธรรม ตามโครงการปฏิบัติธรรมในวันพระ เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
--------------------------------------------------------------
ข่าว/กิจกรรม : วันที่ 11 พ.ย. 2562
นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ให้การต้อนรับ พล.ต.สามารถ จินตสมิทธิ์ ผบ.มทบ.210 พร้อมคณะ
--------------------------------------------------------------
ข่าว/กิจกรรม : วันที่ 11 พ.ย. 2562
นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลตักบาตรพระสงฆ์ ตามโครงการปฏิบัติธรรมในวันพระ เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
--------------------------------------------------------------
ข่าว/กิจกรรม : วันที่ 06 พ.ย. 2562
นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานประชุมคณะกรรมการจัดงานมหกรรมสิ่งประดิษฐ์ด้าน ICT ของนักเรียนไทย - ญี่ปุ่น ปีการศึกษา 2562
--------------------------------------------------------------
ข่าว/กิจกรรม : วันที่ 29 ต.ค. 2562
นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธีมอบโคให้เกษตรกรยืมเลี้ยงเพื่อการผลิต เป็นกรณีพิเศษ ตามโครงการธนาคารโค - กระบือ
--------------------------------------------------------------
ข่าว/กิจกรรม : วันที่ 24 ต.ค. 2562
นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานการมอบเงินช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตจากสถานการณ์อุทกภัย เนื่องจากอิทธิพลของพายุโซนร้อน "โพดุล" จำนวน 80,000 บาท จากกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สํานักนายกรัฐมนตรี
--------------------------------------------------------------
  • อ่านข่าวทั้งหมด...
  • จัดทำโดยกลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร
    อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 49000 โทรศัพท์/โทรสาร 042 611 330 E-mail : mukdahan_poc@hotmail.com , webmaster@mukdahan.go.th