ประกาศ/ประชาสัมพันธ์/ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง/TOR
รายละเอียด เพิ่มข้อมูล
เรื่อง : ประกาศจังหวัดมุกดาหาร
รายละเอียด : ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด ประจำปี 2563
หน่วยงาน : โรงพยาบาลหว้านใหญ่
ดาวน์โหลด    

เรื่อง : ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร
รายละเอียด : ขายทอดตลาด
หน่วยงาน : ตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร
ดาวน์โหลด    

เรื่อง : ประกาศกรมทางหลวงชนบท
รายละเอียด : ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด ประจำปี 2564 (เพิ่มเติม)
หน่วยงาน : แขวงทางหลวงชนบท
ดาวน์โหลด    

เรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร
รายละเอียด : ประมูลให้เช่าอาคารพาณิชย์ เลขที่ 70/44-45 ถนนมุกดาหาร - ดอนตาล ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
หน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร
ดาวน์โหลด    

เรื่อง : ประกาศจังหวัดยโสธร
รายละเอียด : การขายทอดตลาดพัสดุชำรุด และเสื่อมสภาพ
หน่วยงาน : สำนักงานจังหวัดยโสธร
ดาวน์โหลด    

เรื่อง : ประกาศกรมทางหลวงชนบท
รายละเอียด : ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด ประจำปี 2564
หน่วยงาน : แขวงทางหลวงชนบท
ดาวน์โหลด    

เรื่อง : ประกาศกรมทางหลวง
รายละเอียด : ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง สายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน่วยงาน : แขวงทางหลวงมุกดาหาร
ดาวน์โหลด    

เรื่อง : ประกาศจังหวัดมุกดาหาร
รายละเอียด : ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนสาย มห.3022 แยก ทล.212 - บ้านโคกหินกอง อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน่วยงาน : แขวงทางหลวงชนบทมุกดาหาร
ดาวน์โหลด    

เรื่อง : ประกาศจังหวัดมุกดาหาร
รายละเอียด : ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนสาย มห.3022 แยก ทล.212-บ้านโคกหินกอง อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน่วยงาน : แขวงทางหลวงชนบทมุกดาหาร
ดาวน์โหลด    

เรื่อง : ประกาศอำเภอดอนตาล
รายละเอียด : การขายทอดตลอดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ
หน่วยงาน : ที่ทำการอำเภอดอนตาล
ดาวน์โหลด    

เรื่อง : ประกาศจังหวัดมุกดาหาร
รายละเอียด : ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 2 รายการ
หน่วยงาน : โรงพยาบาลมุกดาหาร
ดาวน์โหลด    

เรื่อง : ประกาศกรมทางหลวง
รายละเอียด : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง สายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงมุกดาหาร ด้วยวิธีประกาศราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน่วยงาน : แขวงทางหลวงมุกดาหาร
ดาวน์โหลด