ประกาศ/ประชาสัมพันธ์/ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง/TOR
รายละเอียด เพิ่มข้อมูล
เรื่อง : ประกาศกรมทางหลวงชนบท
รายละเอียด : ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด ประจำปี 2564
หน่วยงาน : แขวงทางหลวงชนบท
ดาวน์โหลด    

เรื่อง : ประกาศกรมทางหลวง
รายละเอียด : ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง สายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน่วยงาน : แขวงทางหลวงมุกดาหาร
ดาวน์โหลด    

เรื่อง : ประกาศจังหวัดมุกดาหาร
รายละเอียด : ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนสาย มห.3022 แยก ทล.212 - บ้านโคกหินกอง อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน่วยงาน : แขวงทางหลวงชนบทมุกดาหาร
ดาวน์โหลด    

เรื่อง : ประกาศจังหวัดมุกดาหาร
รายละเอียด : ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนสาย มห.3022 แยก ทล.212-บ้านโคกหินกอง อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน่วยงาน : แขวงทางหลวงชนบทมุกดาหาร
ดาวน์โหลด    

เรื่อง : ประกาศอำเภอดอนตาล
รายละเอียด : การขายทอดตลอดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ
หน่วยงาน : ที่ทำการอำเภอดอนตาล
ดาวน์โหลด    

เรื่อง : ประกาศจังหวัดมุกดาหาร
รายละเอียด : ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 2 รายการ
หน่วยงาน : โรงพยาบาลมุกดาหาร
ดาวน์โหลด    

เรื่อง : ประกาศกรมทางหลวง
รายละเอียด : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง สายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงมุกดาหาร ด้วยวิธีประกาศราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน่วยงาน : แขวงทางหลวงมุกดาหาร
ดาวน์โหลด