การควบคุมภายใน เพิ่มข้อมูล
   เรื่อง รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของสำนักงานจังหวัดมุกดาหาร ประจำปี 2564
   วันที่    รายละเอียด ดาวน์โหลด
   เรื่อง การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2564 ของสำนักงานจังหวัดมุกดาหาร
   วันที่    รายละเอียด ดาวน์โหลด
   เรื่อง รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของสำนักงานจังหวัดมุกดาหาร รอบที่ 2
   วันที่ 28 มิถุนายน 2564    รายละเอียด ดาวน์โหลด
   เรื่อง รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค. พ.ศ.2564 (รอบ 6 เดือน)
   วันที่    รายละเอียด ดาวน์โหลด
   เรื่อง การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
   วันที่    รายละเอียด ดาวน์โหลด
   เรื่อง แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
   วันที่ 15 มีนาคม 2564    รายละเอียด ดาวน์โหลด
   เรื่อง การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
   วันที่ 15 มีนาคม 2564    รายละเอียด ดาวน์โหลด
   เรื่อง รายงานการควบคุมภายในจังหวัดมุกดาหาร
   วันที่ 24 มีนาคม 2564    รายละเอียด ดาวน์โหลด