ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง/ร่างขอบเขตงาน (TOR)

ระบุ "เรื่อง" ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง/TOR ที่ต้องการค้นหา :

หน้าที่ 1 ทั้งหมด 43 หน้า

:: บันทึกข้อมูลข่าวประกวดราคา | :: ดูข้อมูลข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง/ร่าง TOR/TOR ทั้งหมด | :: ดูข่าวข่าวประกวดย้อนหลัง (เว็บไซต์เก่า)

ลำดับที่ เลขที่หนังสือ/
เลขที่ประกาศ

(ที่ มห)
ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง/ร่าง TOR/TOR หน่วยงานที่ประกาศ วันที่ลงประกาศ
679 ศธ 0625.4/ว 1596 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องสมุดอัจฉริยะ วิทยาลัยการอาชีพคำชะอี
รายละเอียด :
สนจ.มุกดาหาร 09 พฤศจิกายน 2561
678 ศธ 0625.4/ว 1577 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์
รายละเอียด :
สนจ.มุกดาหาร 05 พฤศจิกายน 2561
677 มห0718/2437 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารที่ว่าการอำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร
รายละเอียด :
สนจ.มุกดาหาร 01 พฤศจิกายน 2561
676 มห0718/2437 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารที่ว่าการอำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร
รายละเอียด :
สนจ.มุกดาหาร 01 พฤศจิกายน 2561
675 มห0718/2437 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารที่ว่าการอำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร
รายละเอียด :
สนจ.มุกดาหาร 01 พฤศจิกายน 2561
674 รอ 0017.3/ว 05344 ประกวดราคาจ้างเหมาจัดงานสมมาน้ำคืนเพ็ง เส็งประทีปจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมผลิตสื่อเผยแพร่และโปรแกรมการท่องเที่ยวจังหวัดร้อยเอ็ด เข้าสู่โปรแกรมการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจภาคเอกชน
รายละเอียด :
สนจ.มุกดาหาร 30 ตุลาคม 2561
673 ตช 0019(มห).814/4230 ขายทอดตลาด
รายละเอียด :
สนจ.มุกดาหาร 30 ตุลาคม 2561
672 ศธ0625.4/ว 1511 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซื้อครุภัณฑ์ห้องสมุดอัจฉริยะ วิทยาลัยการอาชีพคำชะอี
รายละเอียด :
สนจ.มุกดาหาร 30 ตุลาคม 2561
671 คค 0703.43/1980 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนสาย มห.3008 แยก ทล.212 บ้านก้านเหลืองดง อ.เมือง จ.มุกดาหาร
รายละเอียด :
สนจ.มุกดาหาร 26 ตุลาคม 2561
670 0718/2395 ประกาศราคากลางงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารที่ว่าการอำเภอหนองสูง
รายละเอียด :
สนจ.มุกดาหาร 26 ตุลาคม 2561
669 ยส 0017.3/ว 8861 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก
รายละเอียด :
สนจ.มุกดาหาร 24 ตุลาคม 2561
668 ยส 0017.3/ว 8800 ประกวดราคาจ้างตกแต่งภายในพร้อมครุภัณฑ์บ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร
รายละเอียด :
สนจ.มุกดาหาร 22 ตุลาคม 2561
667 กค 0311.42/ว 9 การสรรหาผู้ลงทุนำพัฒนาที่ดินราชพัสดุในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร ท้องที่ตำบลคำอาฮวน อ.เมือง จ.มุกดาหาร
รายละเอียด :
สนจ.มุกดาหาร 22 ตุลาคม 2561
666 51007/ว 3064 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดเสียหาย ประจำปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 2
รายละเอียด :
สนจ.มุกดาหาร 22 ตุลาคม 2561
665 คค 06025/พ.2/2598 ประกาศผลการขายทอดตลาดวัสดุชำรุด จำนวน 21 รายการ
รายละเอียด :
สนจ.มุกดาหาร 24 กันยายน 2561
หน้า : [ต่อไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43

สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร ศาลากลางจังหวัด ชั้น 4
โทรศัพท์/โทรสาร 042 611330 Email : mukdahan_poc@hotmail.com , province_muk@hotmail.com