ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง/ร่างขอบเขตงาน (TOR)

ระบุ "เรื่อง" ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง/TOR ที่ต้องการค้นหา :

หน้าที่ 1 ทั้งหมด 52 หน้า

:: บันทึกข้อมูลข่าวประกวดราคา | :: ดูข้อมูลข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง/ร่าง TOR/TOR ทั้งหมด | :: ดูข่าวข่าวประกวดย้อนหลัง (เว็บไซต์เก่า)

ลำดับที่ เลขที่หนังสือ/
เลขที่ประกาศ

(ที่ มห)
ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง/ร่าง TOR/TOR หน่วยงานที่ประกาศ วันที่ลงประกาศ
817 คค 06025/พ.2/2410 ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง ประกาศผลการขายทอดตลาดวัสดุชำรุด จำนวน 45 รายการ
รายละเอียด :
สนจ.มุกดาหาร 21 กันยายน 2563
816 คค 06025/พ.2/2409 ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง ประกาศผลการขายทอดตลาดวัสดุชำรุด จำนวน 45 รายการ
รายละเอียด :
สนจ.มุกดาหาร 21 กันยายน 2563
815 ยส 0017.3/ว 8691 ประกาศจังหวัดยโสธร เรื่อง จ้างเหมาทำความสะอาดศาลากลางจังหวัดยโสธร สวนหย่อม และสนามหน้าศาลากลางจังหวัดยโสธร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รายละเอียด :
สนจ.มุกดาหาร 17 กันยายน 2563
814 / ประกาศจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศาลากลางฯ
รายละเอียด :
สนจ.มุกดาหาร 16 กันยายน 2563
813 มห 0032.2/2591 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด (โรงพยาบาลมุกดาหาร)
รายละเอียด :
สนจ.มุกดาหาร 16 กันยายน 2563
812 / ประกาศจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง ประกวดราคาจ้างพิมพ์หนังสืออนุสรณ์ 250 ปี จังหวัดมุกดาหาร ฯ
รายละเอียด :
สนจ.มุกดาหาร 15 กันยายน 2563
811 / ประกาศ จังหวัดมุกดาหาร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รายละเอียด :
สนจ.มุกดาหาร 08 กันยายน 2563
810 มห 51007/2495 ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง กำหนดเวลาและเงื่อนไขการขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดเสียหายใช้งานไม่ได้ ประจำปีงบประมาณ 2562 (ครั้งที่ 2)
รายละเอียด :
สนจ.มุกดาหาร 02 กันยายน 2563
809 คค. 06025/พ.2/2111 ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง ยกเลิกประกาศ ขายทอดตลาดวัสดุชำรุด จำนวน 46 รายการ
รายละเอียด :
สนจ.มุกดาหาร 25 สิงหาคม 2563
808 คค 06025/พ.2/2110 ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง ยกเลิกประกาศ ขายทอดตลาดวัสดุชำรุด จำนวน 46 รายการ
รายละเอียด :
สนจ.มุกดาหาร 25 สิงหาคม 2563
807 คค 06025/พ.2/2145 ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง ขายทอดตลาดวัสดุชำรุด จำวน 45 รายการ
รายละเอียด :
สนจ.มุกดาหาร 21 สิงหาคม 2563
806 / ประกาศจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รายละเอียด :
สนจ.มุกดาหาร 11 สิงหาคม 2563
805 0032.2/2192 ประกาศจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 4 รายการ
รายละเอียด :
สนจ.มุกดาหาร 06 สิงหาคม 2563
804 0017.3/ว 10733 ประกาศจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง ประกาศขายทอดตลาดสิ่งปลูกสร้างในราชพัสดุพร้อมรื้อถอน
รายละเอียด :
สนจ.มุกดาหาร 05 สิงหาคม 2563
803 คค. 06025/พ.2/1819 ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง ขายทอดตลาดวัสดุชำรุด จำวน 46 รายการ
รายละเอียด :
สนจ.มุกดาหาร 23 กรกฎาคม 2563
หน้า : [ต่อไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52

สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร ศาลากลางจังหวัด ชั้น 4
โทรศัพท์/โทรสาร 042 611330 Email : mukdahan_poc@hotmail.com , province_muk@hotmail.com