ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง/ร่างขอบเขตงาน (TOR)

ระบุ "เรื่อง" ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง/TOR ที่ต้องการค้นหา :

หน้าที่ 1 ทั้งหมด 51 หน้า

:: บันทึกข้อมูลข่าวประกวดราคา | :: ดูข้อมูลข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง/ร่าง TOR/TOR ทั้งหมด | :: ดูข่าวข่าวประกวดย้อนหลัง (เว็บไซต์เก่า)

ลำดับที่ เลขที่หนังสือ/
เลขที่ประกาศ

(ที่ มห)
ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง/ร่าง TOR/TOR หน่วยงานที่ประกาศ วันที่ลงประกาศ
802 / ประกาศจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
รายละเอียด :
สนจ.มุกดาหาร 09 กรกฎาคม 2563
801 คค 06025/ค/1659 ประกาศคณะกรรมการกำหนดราคาอสังหาริมทรัพย์เบื้องต้นและเงินค่าทดแทน
รายละเอียด :
สนจ.มุกดาหาร 03 กรกฎาคม 2563
800 มห 51007/1896 ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร การขายทอดตลาดพัสดุชำรุด ประจำปี 2562
รายละเอียด :
สนจ.มุกดาหาร 30 มิถุนายน 2563
799 มห 0014.1/ว 4570 ประกาศจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อสำรวจฐานข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โครงการ "1 คน 1 ตำบล ร่วมใจ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม"
รายละเอียด :
สนจ.มุกดาหาร 17 มิถุนายน 2563
798 มห 0023.5/4526 ประกาศจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รายละเอียด :
สนจ.มุกดาหาร 16 มิถุนายน 2563
797 0023.5/ว 537 ประกาศจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รายละเอียด :
สนจ.มุกดาหาร 05 มิถุนายน 2563
796 ตช 0019(มห.).88/2595 รายงานผลการขายทอดตลาดรถยนต์ของกลาง
รายละเอียด :
สนจ.มุกดาหาร 02 มิถุนายน 2563
795 คค. 06025/พ.2/1380 ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง ประกาศผลการขายทอดตลาดวัสดุชำรุด จำวน 195 รายการ
รายละเอียด :
สนจ.มุกดาหาร 02 มิถุนายน 2563
794 คค. 06025/พ.2/1379 ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง ประกาศผลการขายทอดตลาดวัสดุชำรุด จำวน 195 รายการ
รายละเอียด :
สนจ.มุกดาหาร 02 มิถุนายน 2563
793 -/- ประกาศจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด :
สนจ.มุกดาหาร 28 พฤษภาคม 2563
792 0023.5/ว 4032 ประกาศจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รายละเอียด :
สนจ.มุกดาหาร 28 พฤษภาคม 2563
791 0023.5/ว 3800 ประกาศจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รายละเอียด :
สนจ.มุกดาหาร 20 พฤษภาคม 2563
790 0017.3/- ขออนุมัติเห็นชอบราคากลาง
รายละเอียด :
สนจ.มุกดาหาร 14 พฤษภาคม 2563
789 จ.มห./04/2563 ประกาศจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนสายแยก ทล.238 - โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย - บ้านหนองหอย อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddig)
รายละเอียด :
สนจ.มุกดาหาร 29 เมษายน 2563
788 คค. 06025/พ.2/1090 ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง ขายทอดตลาดวัสดุชำรุด จำนวน 195 รายการ ครั้งที่ 2
รายละเอียด :
สนจ.มุกดาหาร 23 เมษายน 2563
หน้า : [ต่อไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51

สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร ศาลากลางจังหวัด ชั้น 4
โทรศัพท์/โทรสาร 042 611330 Email : mukdahan_poc@hotmail.com , province_muk@hotmail.com