ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง/ร่างขอบเขตงาน (TOR)

ระบุ "เรื่อง" ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง/TOR ที่ต้องการค้นหา :

หน้าที่ 1 ทั้งหมด 52 หน้า

:: บันทึกข้อมูลข่าวประกวดราคา | :: ดูข้อมูลข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง/ร่าง TOR/TOR ทั้งหมด | :: ดูข่าวข่าวประกวดย้อนหลัง (เว็บไซต์เก่า)

ลำดับที่ เลขที่หนังสือ/
เลขที่ประกาศ

(ที่ มห)
ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง/ร่าง TOR/TOR หน่วยงานที่ประกาศ วันที่ลงประกาศ
824 / ประกาศจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง การขายทอดตลาดบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร (รอง 2)
รายละเอียด :
สนจ.มุกดาหาร 24 พฤศจิกายน 2563
823 มห 0018.3/13204 ประกาศจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อขึ้นบัญชีสำรองตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลของจังหวัดมุกดาหาร
รายละเอียด :
สนจ.มุกดาหาร 11 พฤศจิกายน 2563
822 ศธ 0625.4/ว 1059 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาอาชีวศึกษา โดยวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดทดสอบเครื่องมือวิเคราะห์ระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ ด้วยวิธีประกาศราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด :
สนจ.มุกดาหาร 06 พฤศจิกายน 2563
821 ศธ 0625.4/ว 1056 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาอาชีวศึกษา โดยวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดทดสอบเครื่องมือวิเคราะห์ระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ ด้วยวิธีประกาศราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด :
สนจ.มุกดาหาร 06 พฤศจิกายน 2563
820 0018.3/12613 ประกาศจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง การจัดทำบัญชีสำรองการเป็นตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลของจังหวัดมุกดาหาร
รายละเอียด :
สนจ.มุกดาหาร 28 ตุลาคม 2563
819 มห 0010/1276 ประกาศสำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร เรื่อง การใช้ประโยชน์ในที่ดินของนิคมสหกรณ์
รายละเอียด :
สนจ.มุกดาหาร 16 ตุลาคม 2563
818 / ประกาศจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศาลากลางจังหวัดมุกดาหารฯ
รายละเอียด :
สนจ.มุกดาหาร 25 กันยายน 2563
817 คค 06025/พ.2/2410 ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง ประกาศผลการขายทอดตลาดวัสดุชำรุด จำนวน 45 รายการ
รายละเอียด :
สนจ.มุกดาหาร 21 กันยายน 2563
816 คค 06025/พ.2/2409 ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง ประกาศผลการขายทอดตลาดวัสดุชำรุด จำนวน 45 รายการ
รายละเอียด :
สนจ.มุกดาหาร 21 กันยายน 2563
815 ยส 0017.3/ว 8691 ประกาศจังหวัดยโสธร เรื่อง จ้างเหมาทำความสะอาดศาลากลางจังหวัดยโสธร สวนหย่อม และสนามหน้าศาลากลางจังหวัดยโสธร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รายละเอียด :
สนจ.มุกดาหาร 17 กันยายน 2563
814 / ประกาศจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศาลากลางฯ
รายละเอียด :
สนจ.มุกดาหาร 16 กันยายน 2563
813 มห 0032.2/2591 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด (โรงพยาบาลมุกดาหาร)
รายละเอียด :
สนจ.มุกดาหาร 16 กันยายน 2563
812 / ประกาศจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง ประกวดราคาจ้างพิมพ์หนังสืออนุสรณ์ 250 ปี จังหวัดมุกดาหาร ฯ
รายละเอียด :
สนจ.มุกดาหาร 15 กันยายน 2563
811 / ประกาศ จังหวัดมุกดาหาร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รายละเอียด :
สนจ.มุกดาหาร 08 กันยายน 2563
810 มห 51007/2495 ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง กำหนดเวลาและเงื่อนไขการขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดเสียหายใช้งานไม่ได้ ประจำปีงบประมาณ 2562 (ครั้งที่ 2)
รายละเอียด :
สนจ.มุกดาหาร 02 กันยายน 2563
หน้า : [ต่อไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52

สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร ศาลากลางจังหวัด ชั้น 4
โทรศัพท์/โทรสาร 042 611330 Email : mukdahan_poc@hotmail.com , province_muk@hotmail.com