ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง/ร่างขอบเขตงาน (TOR)

ระบุ "เรื่อง" ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง/TOR ที่ต้องการค้นหา :

หน้าที่ 1 ทั้งหมด 45 หน้า

:: บันทึกข้อมูลข่าวประกวดราคา | :: ดูข้อมูลข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง/ร่าง TOR/TOR ทั้งหมด | :: ดูข่าวข่าวประกวดย้อนหลัง (เว็บไซต์เก่า)

ลำดับที่ เลขที่หนังสือ/
เลขที่ประกาศ

(ที่ มห)
ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง/ร่าง TOR/TOR หน่วยงานที่ประกาศ วันที่ลงประกาศ
711 สทล.3 ขท.มุกดหา/370 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานกิจกรรมก่อสร้างบูรณะปรับปรุงสะพานและท่ออุโมงค์ ค.ส.ล. ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุมที่ 0401 ตอนย้อมพัฒนา-นาโพธิ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียด :
สนจ.มุกดาหาร 25 มีนาคม 2562
710 คค.06025/พ.1/648 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานกิจกรรมก่อสร้างบูรณะปรับปรุงสะพานและท่ออุโมงค์ ค.ส.ล. ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุมที่ 0401 ตอนย้อมพัฒนา-นาโพธิ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียด :
สนจ.มุกดาหาร 25 มีนาคม 2562
709 มห 0032.2/818 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด :
สนจ.มุกดาหาร 18 มีนาคม 2562
708 คค 0703.43/542 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนสารบ้านนาสะเม็ง - บ้านนาม่วง อำเภอดอนตาลจังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด :
สนจ.มุกดาหาร 18 มีนาคม 2562
707 คค 0703.43/522 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนสาย มห.3022 แยกทางหลวงหมายเลข 212-บ้านโคกหินกอง อำเภอนิคมคำสร้อย อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด :
สนจ.มุกดาหาร 13 มีนาคม 2562
706 คค0703.43/522 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนสายบ้านนาโสก-บ้านหนองเอี่ยนดง อำเภอเมือง อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิสส์ (e-bidding)
รายละเอียด :
สนจ.มุกดาหาร 13 มีนาคม 2562
705 มห0004.01/ว 25 ประกวดราคาจ้างกิจกรรมส่งเสริมงานประเพณีฮีตสิบสอง ครองสิบสี่ในวิถึกลุ่มชาติพันธ์ุ
รายละเอียด :
สนจ.มุกดาหาร 07 มีนาคม 2562
704 คค 0703.43/433 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนสาย มห.3022 แยกทางหลวงหมายเลข 212 บ้านโคกหินกอง อำเภอนิคมคำสร้อย อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด :
สนจ.มุกดาหาร 01 มีนาคม 2562
703 คค0703.43/408 ประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด :
สนจ.มุกดาหาร 28 กุมภาพันธ์ 2562
702 รอ 0017.3/ว1099 ขายทองตลาดบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด (หลังเก่า)
รายละเอียด :
สนจ.มุกดาหาร 28 กุมภาพันธ์ 2562
701 คค 0703.43/303 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนทางแหล่งท่องเที่ยวหาดมโนภิรมย์ อำเภอหว้านใหญ่ จ้งหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียด :
สนจ.มุกดาหาร 13 กุมภาพันธ์ 2562
699 0032.2/416 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียด :
สนจ.มุกดาหาร 11 กุมภาพันธ์ 2562
698 คค 0703.43/212 ร่าง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนทางเข้าแหล่งท่องเที่ยวหาดมโนภิรมย์ อ.หว้านใหญ่
รายละเอียด :
สนจ.มุกดาหาร 05 กุมภาพันธ์ 2562
697 คค 0703.43/236 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนสายบ้านโพธิ์ไทร-บ้านนายอ ต.เหล่าหมี อ.ดอนตาล
รายละเอียด :
สนจ.มุกดาหาร 05 กุมภาพันธ์ 2562
696 0012/79 ขายทอดตลาดแผ่นป้ายทะเบียนรถที่ไม่ใช้ในราชการ
รายละเอียด :
สนจ.มุกดาหาร 05 กุมภาพันธ์ 2562
หน้า : [ต่อไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45

สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร ศาลากลางจังหวัด ชั้น 4
โทรศัพท์/โทรสาร 042 611330 Email : mukdahan_poc@hotmail.com , province_muk@hotmail.com