ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง/ร่างขอบเขตงาน (TOR)

ระบุ "เรื่อง" ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง/TOR ที่ต้องการค้นหา :

หน้าที่ 1 ทั้งหมด 49 หน้า

:: บันทึกข้อมูลข่าวประกวดราคา | :: ดูข้อมูลข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง/ร่าง TOR/TOR ทั้งหมด | :: ดูข่าวข่าวประกวดย้อนหลัง (เว็บไซต์เก่า)

ลำดับที่ เลขที่หนังสือ/
เลขที่ประกาศ

(ที่ มห)
ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง/ร่าง TOR/TOR หน่วยงานที่ประกาศ วันที่ลงประกาศ
779 ยส 0017.3/ว 3433 ประกาศจังหวัดยโสธร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด :
สนจ.มุกดาหาร 07 เมษายน 2563
778 คค 0703.43/0714 ประกาศจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซ่มถนนลาดยางแอสฟัสติกคอนกรีตถนนเลียบแม่น้ำโขงบริเวณท่าน้ำ ตำบลดอนตาล อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddig)
รายละเอียด :
สนจ.มุกดาหาร 03 เมษายน 2563
777 คค 0703.43/0713 ประกาศจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนน สาย มห.4012 แยก ทล.2287 - บ้านสานแว้ ตำบลกกตูม อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddig)
รายละเอียด :
สนจ.มุกดาหาร 03 เมษายน 2563
776 -/- ประกาศจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร (รอง 3) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddig)
รายละเอียด :
สนจ.มุกดาหาร 01 เมษายน 2563
775 มห 73902/ว 63 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพังแดง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น มห.ถ.47-056 สายห้วยไร่ หมู่ที่ 6 บ้านโพนสว่าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด :
สนจ.มุกดาหาร 30 มีนาคม 2563
774 ยส 0017.3/5591 ประกาศจังหวัดยโสธร เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซ่มห้องประชุมแตงโมหวาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด :
สนจ.มุกดาหาร 26 มีนาคม 2563
773 คค. 06025/พ.4/546 ประกาศ เรื่อง ประกาศผลการขายทอดตลาดครุภัณฑ์เครื่องจักร/ยานพาหนะ (งานเงินทุนฯ) จำนวน 11 รายการ
รายละเอียด :
สนจ.มุกดาหาร 24 มีนาคม 2563
772 คค. 06025/พ.4/543 ประกาศ เรื่อง ประกาศผลการขายทอดตลาดครุภัณฑ์เครื่องจักร/ยานพาหนะ (งานเงินทุนฯ) จำนวน 11 รายการ
รายละเอียด :
สนจ.มุกดาหาร 24 มีนาคม 2563
771 มห 0017.3/2074 ขออนุมัติเห็นชอบราคากลาง
รายละเอียด :
สนจ.มุกดาหาร 23 มีนาคม 2563
770 มห 73902/128 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพังแดง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซ่มระบบจ่ายน้ำประปาผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ 1 บ้านพังแดง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด :
สนจ.มุกดาหาร 19 มีนาคม 2563
769 มห 0012/134 ประกาศจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง ขายทอดตลาดแผ่นป้ายทะเบียนรถที่ไม่ใช้ในราชการ
รายละเอียด :
สนจ.มุกดาหาร 18 มีนาคม 2563
768 คค. 06025/พ.2/472 ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง ขายทอดตลาดวัสดุชำรุด จำนวน 195 รายการ
รายละเอียด :
สนจ.มุกดาหาร 13 มีนาคม 2563
767 คค. 06025/พ.2/471 ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง ขายทอดตลาดวัสดุชำรุด จำนวน 195 รายการ
รายละเอียด :
สนจ.มุกดาหาร 13 มีนาคม 2563
766 มท 0203.4/ว 40 มีความประสงค์จำหน่ายรถยนต์เช่า ยี่ห้อ/รุ่น ISUZU
รายละเอียด :
สนจ.มุกดาหาร 13 มีนาคม 2563
765 0031/ว 1784 การประกวดภาพถ่ายเมืองมุกดาหาร แหล่งท่องเที่ยว 3 ธรรม (ธรรมะ ธรรมชาติ และวัฒนธรรม)
รายละเอียด :
สนจ.มุกดาหาร 12 มีนาคม 2563
หน้า : [ต่อไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49

สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร ศาลากลางจังหวัด ชั้น 4
โทรศัพท์/โทรสาร 042 611330 Email : mukdahan_poc@hotmail.com , province_muk@hotmail.com