ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง/ร่างขอบเขตงาน (TOR)

ระบุ "เรื่อง" ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง/TOR ที่ต้องการค้นหา :

หน้าที่ 1 ทั้งหมด 39 หน้า

:: บันทึกข้อมูลข่าวประกวดราคา | :: ดูข้อมูลข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง/ร่าง TOR/TOR ทั้งหมด | :: ดูข่าวข่าวประกวดย้อนหลัง (เว็บไซต์เก่า)

ลำดับที่ เลขที่หนังสือ/
เลขที่ประกาศ

(ที่ มห)
ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง/ร่าง TOR/TOR หน่วยงานที่ประกาศ วันที่ลงประกาศ
616 คค0703.43/0604 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านนาโพธิ์-บ้านดง อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร
รายละเอียด :
สนจ.มุกดาหาร 21 มีนาคม 2561
615 คค 06025/พ.1//573/574 ประกาศผลการประกวดราคาจ้าง
รายละเอียด :
สนจ.มุกดาหาร 19 มีนาคม 2561
614 คค 06025/พ.1//522/523/524 ประกาศผลการประกวดราคางานจ้าง
รายละเอียด :
สนจ.มุกดาหาร 19 มีนาคม 2561
613 คค 0703.43/534 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนซอยทางเข้าตลาดอินโดจีน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียด :
สนจ.มุกดาหาร 14 มีนาคม 2561
612 คค 06025/พ.1//552/553 ผลการประกวดราคางานจ้าง
รายละเอียด :
สนจ.มุกดาหาร 14 มีนาคม 2561
611 มห 0017.2/ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาหารหอประชุมจังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียด :
สนจ.มุกดาหาร 12 มีนาคม 2561
610 คค 0703.43/0534/ ประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียด :
สนจ.มุกดาหาร 12 มีนาคม 2561
609 คค 06025/พ.1//497/498 ยกเลิกงานปรับปรุงเกาะกลางทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุม 1100 ตอนคำพอก-มุกดาหาร และ งานปรับปรุงเกาะกลางทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุม 0401 ตอนย้อมพัฒนา-นาโพธิ์
รายละเอียด :
สนจ.มุกดาหาร 09 มีนาคม 2561
608 0017.3/- ร่าง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอประชุมจังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์
รายละเอียด :
สนจ.มุกดาหาร 06 มีนาคม 2561
606 คค 06025/พ.1/411 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางถนน เพิ่มศักยภาพด้านการค้า การลงทุน จังหวัดมุกดาหาร งานติดตั้งราวอันตราย สายทางในความรับผิดชอบของแขวงทางหลวงมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียด :
สนจ.มุกดาหาร 27 กุมภาพันธ์ 2561
605 คค 06025/พ.1/416 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางถนน เพิ่มศักยภาพด้านการค้า การลงทุน จังหวัดมุกดาหาร งานติดตั้งปุ่มสะท้อนแสง สายทางในความรับผิดชอบของแขวงทางหลวงมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียด :
สนจ.มุกดาหาร 27 กุมภาพันธ์ 2561
604 คค 06025/พ.1/408 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางถนนเพิ่มศักยภาพด้านการค้า การลงทุน จังหวัดมุกดาหาร งานปรับปรุงทางหลวง สายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียด :
สนจ.มุกดาหาร 27 กุมภาพันธ์ 2561
603 คค 06025/พ.1/ ประกวดราคาการจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางถนน เพิ่มศักยภาพด้านการค้า การลงทุน จังหวัดมุกดาหาร งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง สายทางในความรับผิดชอบของแขวงทางหลวงมุกดาหาร
รายละเอียด :
สนจ.มุกดาหาร 23 กุมภาพันธ์ 2561
602 คค 06025/พ.1//394 ประกวดราคาการจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางถนน เพิ่มศักยภาพด้านการค้า การลงทุน จังหวัดมุกดาหาร งานปรับปรุงเกาะกลางทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุม 0401 ตอนย้อมพัฒนา-นาโพธิ์ ระหว่าง กม.397+400-กม.455+650(เป็นช่วงๆ)
รายละเอียด :
สนจ.มุกดาหาร 23 กุมภาพันธ์ 2561
601 คค 06025/พ.1//392 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางถนน เพิ่มศักยภาพด้านการค้า การลงทุน จังหวัดมุกดาหาร ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุม 1100 ตอนคำพอก-มุกดาหาร ระหว่าง กม.758+925-กม.793+375(เป็นช่วงๆ)
รายละเอียด :
สนจ.มุกดาหาร 23 กุมภาพันธ์ 2561
หน้า : [ต่อไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39

สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร ศาลากลางจังหวัด ชั้น 4
โทรศัพท์/โทรสาร 042 611330 Email : mukdahan_poc@hotmail.com , province_muk@hotmail.com