ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง/ร่างขอบเขตงาน (TOR)

ระบุ "เรื่อง" ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง/TOR ที่ต้องการค้นหา :

หน้าที่ 1 ทั้งหมด 21 หน้า

:: บันทึกข้อมูลข่าวประกวดราคา | :: ดูข้อมูลข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง/ร่าง TOR/TOR ทั้งหมด | :: ดูข่าวข่าวประกวดย้อนหลัง (เว็บไซต์เก่า)

ลำดับที่ เลขที่หนังสือ/
เลขที่ประกาศ

(ที่ มห)
ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง/ร่าง TOR/TOR หน่วยงานที่ประกาศ วันที่ลงประกาศ
344 คค0703.43/463 เผยแพร่ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียด :
สนจ.มุกดาหาร 23 มีนาคม 2560
343 คค 0703.43/464 เผยแพร่ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียด :
สนจ.มุกดาหาร 23 มีนาคม 2560
342 คค 0703.43/465 เผยแพร่ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียด :
สนจ.มุกดาหาร 23 มีนาคม 2560
341 คค 0703.43/490 ประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียด :
สนจ.มุกดาหาร 23 มีนาคม 2560
340 คค0703.43/489 ประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียด :
สนจ.มุกดาหาร 23 มีนาคม 2560
339 คค 0703.43/491 ประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียด :
สนจ.มุกดาหาร 23 มีนาคม 2560
338 คค 0703.43/492 ประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียด :
สนจ.มุกดาหาร 23 มีนาคม 2560
337 คค 06025/พ.3/475 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ทั่วไปชำรุด จำนวน 9 รายการ
รายละเอียด :
สนจ.มุกดาหาร 23 มีนาคม 2560
336 คค 06025/พ.3/475 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ทั่วไปชำรุด จำนวน 9 รายการ
รายละเอียด :
สนจ.มุกดาหาร 23 มีนาคม 2560
335 นพ 0032.001/ว 3721 ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
รายละเอียด :
สนจ.มุกดาหาร 22 มีนาคม 2560
334 06025/พ.1/537 สอบราคาจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง
รายละเอียด :
สนจ.มุกดาหาร 22 มีนาคม 2560
333 75602.2/94 สอบราคาโครงการก่อสร้างประเภทงสนชลประทาน
รายละเอียด :
สนจ.มุกดาหาร 22 มีนาคม 2560
332 0032.2/951 สอบราคาเช่าบริการเครื่องถายเอกสารครั้งที่ 2
รายละเอียด :
สนจ.มุกดาหาร 22 มีนาคม 2560
331 0032.2/954 ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศ
รายละเอียด :
สนจ.มุกดาหาร 22 มีนาคม 2560
330 คค 06025/พ.2/479 ขายทอดตลาดวัสดุชำรุด
รายละเอียด :
สนจ.มุกดาหาร 20 มีนาคม 2560
หน้า : [ต่อไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21

สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร ศาลากลางจังหวัด ชั้น 4
โทรศัพท์/โทรสาร 042 611330 Email : mukdahan_poc@hotmail.com , province_muk@hotmail.com