ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง/ร่างขอบเขตงาน (TOR)

ระบุ "เรื่อง" ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง/TOR ที่ต้องการค้นหา :

หน้าที่ 1 ทั้งหมด 40 หน้า

:: บันทึกข้อมูลข่าวประกวดราคา | :: ดูข้อมูลข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง/ร่าง TOR/TOR ทั้งหมด | :: ดูข่าวข่าวประกวดย้อนหลัง (เว็บไซต์เก่า)

ลำดับที่ เลขที่หนังสือ/
เลขที่ประกาศ

(ที่ มห)
ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง/ร่าง TOR/TOR หน่วยงานที่ประกาศ วันที่ลงประกาศ
634 นพ 0032.301/ ขายทอดตลาดครุภัณฑ์
รายละเอียด :
สนจ.มุกดาหาร 22 พฤษภาคม 2561
633 / ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอประชุมจังหวัดมุกดาหาร
รายละเอียด :
สนจ.มุกดาหาร 18 พฤษภาคม 2561
632 / ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างของสำนักงานจังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด :
สนจ.มุกดาหาร 11 พฤษภาคม 2561
631 นพ 0032.301/ว 732 การขายทอตลาดครุภัณฑ์ชำรุดของโรงพยาบาลท่าอุเทน
รายละเอียด :
สนจ.มุกดาหาร 09 พฤษภาคม 2561
630 0004.01/64 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV และอุปกรณ์ พร้อมติดตั้งด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียด :
สนจ.มุกดาหาร 07 พฤษภาคม 2561
629 0032.2/2220 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์
รายละเอียด :
สนจ.มุกดาหาร 02 พฤษภาคม 2561
628 ทส 1411.6/941 ประมูลจำหน่ายไม้สักยืนต้น ท้องที่จังหวัดศรีสะเกษ
รายละเอียด :
สนจ.มุกดาหาร 01 พฤษภาคม 2561
627 004.01/ว 59 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องแสงสว่างสีสันเสาไฟพญานาค
รายละเอียด :
สนจ.มุกดาหาร 26 เมษายน 2561
626 51007/ว1086 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด
รายละเอียด :
สนจ.มุกดาหาร 24 เมษายน 2561
625 คค 06025/พ.1//958 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางถนนฯงานปรับปรุงเกาะกลางทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนย้อมพัฒนา-นาโพธิ์
รายละเอียด :
สนจ.มุกดาหาร 24 เมษายน 2561
624 คค 0703.43/0808 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนสายบ้านห้วยกอก-บ้านด่านยาว อ.นิคมคำสร้อย
รายละเอียด :
สนจ.มุกดาหาร 18 เมษายน 2561
623 คค 06025/พ.1/ ยกเลิกประกาศประกวดราคาโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางถนนฯทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุมที่ 1100 ตอนคำพอก-มุกดาหาร
รายละเอียด :
สนจ.มุกดาหาร 11 เมษายน 2561
622 มห 0032.2/1088 ประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายผู้ป่วย(ผ้าเหลา) จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียด :
สนจ.มุกดาหาร 03 เมษายน 2561
621 มห 0032.2/1112 ประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายผู้ป่วย (สำเร็จรูป) จำนวน 9 กลุ่ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียด :
สนจ.มุกดาหาร 02 เมษายน 2561
620 0017.3/- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างของสำนักงานจังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างของสำนักงานจังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สนจ.มุกดาหาร 30 มีนาคม 2561
หน้า : [ต่อไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40

สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร ศาลากลางจังหวัด ชั้น 4
โทรศัพท์/โทรสาร 042 611330 Email : mukdahan_poc@hotmail.com , province_muk@hotmail.com