ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง/ร่างขอบเขตงาน (TOR)

ระบุ "เรื่อง" ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง/TOR ที่ต้องการค้นหา :

หน้าที่ 1 ทั้งหมด 41 หน้า

:: บันทึกข้อมูลข่าวประกวดราคา | :: ดูข้อมูลข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง/ร่าง TOR/TOR ทั้งหมด | :: ดูข่าวข่าวประกวดย้อนหลัง (เว็บไซต์เก่า)

ลำดับที่ เลขที่หนังสือ/
เลขที่ประกาศ

(ที่ มห)
ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง/ร่าง TOR/TOR หน่วยงานที่ประกาศ วันที่ลงประกาศ
649 คค 06025/พ.4//1838 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์
รายละเอียด : ขายทอดตลาดครุภัณ์เครื่องจักร/ยานพาหนะ (งานเงินทุนหมุนเวียน) จำนวน 15 รายการ ผู้สนใจสามารถติดต่อขอดูสภาพสิ่งของที่จะขายได้ ณ ที่งานพัสดุและสัญญา แขวงทางหลวงมุกดาหาร ถนนชยางกูร ก. ต.มุกดาหาร อ.เมือง จ.มุกดาหาร ในวันและเวลาราชการ (โดยเจ้าหน้าที่พัสดุเป็นผู้นำไปดูและชี้แจง) โทรศัพท์ 042612006
สนจ.มุกดาหาร 17 กรกฎาคม 2561
648 รอ 0017.3/ว3112 ประกวดราคาจ้างเหมา กิจกรรมปรับปรุงและซ่อมแซมห้องปฏิบัติราชการผู้บริหารเพื่อรองรับการปฏิบัติราชการแบบบูรณาการ
รายละเอียด :
สนจ.มุกดาหาร 05 กรกฎาคม 2561
647 0032.2/3031 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 9 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียด :
สนจ.มุกดาหาร 29 มิถุนายน 2561
646 คค 0703.43/1271 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนสายบ้านหนองแวงเหนือ-บ้านโคก อ.เมืองมุกดาหาร
รายละเอียด :
สนจ.มุกดาหาร 20 มิถุนายน 2561
645 คค 0703.43/1272 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนสายบ้านหนองนกเขียน-บ้านโคกหินกอง อ.นิคมคำสร้อย
รายละเอียด :
สนจ.มุกดาหาร 19 มิถุนายน 2561
644 คค 0703.43/1205 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนสายบ้านดอน-บ้านนาแพง อ.หว้านใหญ่ จ.มุกดาหาร
รายละเอียด :
สนจ.มุกดาหาร 12 มิถุนายน 2561
643 คค 0703.43/1211 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนน ทช.นพ.3015(ตอนมุกดาหาร)-บ้านหว้านใหญ่-บ้านหว้านน้อย อ.หว้านใหญ่ จ.มุกดาหาร
รายละเอียด :
สนจ.มุกดาหาร 12 มิถุนายน 2561
642 คค 0703.43/1217 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงสายบ้านชัยมงคล-บ้านหนองนกเขียน อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร
รายละเอียด :
สนจ.มุกดาหาร 12 มิถุนายน 2561
641 คค 0703.43/1214 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนตาด-วิทยาลัยการอาชีพนวมินราชินีมุกดาหาร อ.เมือง จ.มุกดาหาร
รายละเอียด :
สนจ.มุกดาหาร 12 มิถุนายน 2561
640 คค 0703.43/1212 ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างลาดคันทางบริเวณคอสะพานข้ามห้วยบางทรายเพื่อป้องกันการกัดเซาะ อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร
รายละเอียด :
สนจ.มุกดาหาร 12 มิถุนายน 2561
639 มห 0032.2/2747 ประมูลขายทอดตลาดสิ่งปลูกสร้างที่ราชพัสดุ
รายละเอียด :
สนจ.มุกดาหาร 08 มิถุนายน 2561
638 คค 0703.43/1142 ร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียด :
สนจ.มุกดาหาร 06 มิถุนายน 2561
637 ทส 1411.6/1169 ประมูลจำหน่ายไม้ยูคาลิปตัส สวนป่าดงภูพาน งานสวนป่ามุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
รายละเอียด :
สนจ.มุกดาหาร 06 มิถุนายน 2561
636 คค 0703.43/1121 ร่างประกาศกวดราคาโครงการปรับปรุงถนนสายบ้านหนองแวงเหนือ-บ้านโคกและบ้านแพง
รายละเอียด :
สนจ.มุกดาหาร 31 พฤษภาคม 2561
635 0016/ว 1043 ประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมการจัดงานประชาสัมพันธ์ศักยภาพการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว ของกลุ่มจังหวัดสนุก และประชาสัมพันธ์เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม ครั้งที่ 2
รายละเอียด :
สนจ.มุกดาหาร 30 พฤษภาคม 2561
หน้า : [ต่อไป]  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41

สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร ศาลากลางจังหวัด ชั้น 4
โทรศัพท์/โทรสาร 042 611330 Email : mukdahan_poc@hotmail.com , province_muk@hotmail.com