เข้าสู่ระบบ/บันทึกข้อมูลประกวดราคาฯ
ชื่อใช้งานระบบ :
รหัสผ่าน :
 

>> ดูข้อมูลข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง/ร่าง TOR/TOR ทั้งหมด

สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร ศาลากลางจังหวัด ชั้น 4
โทรศัพท์/โทรสาร 042 611330 Email : mukdahan_poc@hotmail.com , province_muk@hotmail.com