ยินดีต้อนรับสู่จังหวัดมุกดาหาร  
 
เพิ่มข้อมูล

" แจ้งแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลช่าวสารส่วนบุคคลตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 "
ประเภทไฟล์ข้อมูล .PDF วันที่ 26 เมษายน 2560 
 

" ข้อมูลข่าวสารของราชการสำนักงานจังหวัดมุกดาหาร ท่านสามารถลิงค์ข้อมูลได้ตาม link :http://www.oic.go.th/INFOCENTER7/759/# "
ประเภทไฟล์ข้อมูล .PDF วันที่ 4 เมษายน 2560 
 

" ตาราง สรข.1 จัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2559 (สิงหาคม 59) "
ประเภทไฟล์ข้อมูล Ms-Excel วันที่ 28 กันยายน 2559 
 

" ตาราง สรข.1 จัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2559 (กรกฎาคม 59) "
ประเภทไฟล์ข้อมูล .PDF วันที่ 11 สิงหาคม 2559 
 

" ตาราง สรข.1 จัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2559 (ตุลาคม 58 - มิถุนายน 59) "
ประเภทไฟล์ข้อมูล Ms-Excel วันที่ 22 กรกฎาคม 2559 
 

| | |
  เรคคอร์ด 1 ถึง 5 จากทั้งหมด 5
Untitled Document
  สนจ.มุกดาหาร |
  ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ชั้น 4 ถนนวิวิธสุรการ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 49000 โทร/แฟกซ์ 042 611 330 มท. 49147