---เข้าสู่เว็บไซต์---
...

20 ม.ค.2560 สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร รับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่ง พนักงานวิชาการเงินและบัญชี รายละเอียดคลิก
24 ม.ค.2560 ประกาศจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง แก้ไขประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ รายละเอียดคลิก
6 ก.พ.2560 ประกาศรายชื่อสอบพนักงานการเงินและบัญชี สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร รายละเอียดคลิก
23 ก.พ.2560 ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรในตำแหน่งพนักงานวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร รายละเอียดคลิก
 
---------------------------------------------------------------รวมข้อสั่งการ/ประมวลแนวทางปฏิบัติ อันเกี่ยวเนื่องกับงานพระบรมศพ-------------------------------------------------------------------
ลำดับที่ : เรื่อง : หมายเหตุ :
- ประมวลแนวทางปฏิบัติ อันเกี่ยวเนื่องกับงานพระบรมศพ (ข้อมูล ณ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๙)  
- สมุดลงนามถวายอาลัย